گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

تقویت املا در دانش آموزان ابتدایی به کار عملی اقدام پژوهی - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

تقویت املا در دانش آموزان ابتدایی به کار عملی اقدام پژوهی
مهر 14, 1394
5455 بازدید
گزارش نسخه جدید

تقویت املا در دانش آموزان ابتدایی به کار عملی اقدام پژوهی


مقدمه:

نوشتن امروزه نخستین نشانه باسوادی است و اهمیت صحیح نوشتن کلمه ها به اندازه ای است که مردم به طور عموم غلط نوشتن کلمات را اشکارترین نشانه بی سوادی میدانند واهل فرهنگ نیز هرگاه مدعی می شوند که سطح علم و سواد تنازل یافته در اثبات ادعای خود قبل از هر چیز به غلط های املایی نوشته های فارغ التحصیلان مدارس و دانشگاهها استناد می کنند و اینگونه غلط ها را مهم تر از غلط های انشایی می دانند جامعه از دانش اموزان انتظار دارد کلمات زبانی را که در مدارس اموزش می بینند درست بنویسند و این انتظاری به حق است از این رو لازم است در اموزش املای زبان فارسی از روشهایی ابتکاری خود و همکاران و صاحب نظران استفاده گردد زبان و نوشتار وسیله ارتباطی ما با همدیگر است اموزش درست و پاکیزه نویسی از دوره ابتدایی آغاز می شود حتی در  دنیای امروز که بیشتر کارها به صورت کامپیوتری صورت می گیرد اگرچه رایانه اقدام به اصلاح متون می نماید اما هنوز هم درست نویسی و نداشتن غلط املایی از نکات مهم به شمار می رود و نشان دهنده میزان سواد واطلاعات فرد است

توصیف وضعیت موجود وبیان مسئله:

همواره دانش آموزانی را مشاهده میکردم که قادر به املا نوشتن نبودند و یا ضعیف بودند و این ضعف در  درس املا سبب ضعف در تمام دروس می شد و یا درآخر باعث مردود شدن آنها می گردید با تمرکز دایره ای روی موضوع دریافتم که بیشتر بافت اقتصادی دانش اموزان در حد متوسط به پایین بود از نظر زبانی وقومی دانش اموزان کرد زبان هستند و با توجه به زبان مادری شان لازم بود که در مدارس دو زبانه درس بخوانند چون زبان فارسی زبان مادری هیچ کدام از انها نیست این مسئله هم در بیان شفاهی وهم در بیان کتبی دانش اموزان بی تاثیر نیست بدین صورت که شاگردان دو زبانه در نوشتن و گفتن به زبان فارسی  دارای مشکلات بیشتری از مناطق تک زبانه هستند  بعد از انجام مقدمات به کار وبا جلب توجه شاگردان به اهمیت درس املا و درست خوانی و درست نویسی کلمات،ارزشیابی تشخیصی هر کلاس به عمل آوردم و متوجه شدم که اکثر انها وضع خوبی در املا ندارند و حتی بعضی به خاطر نمره کم در سالهای گذشته در این درس بی علاقه گی انها به این درس بیشتر شده و از نوشتن نام خود در مدرسه خودداری کرده بودند سعی کردم درباره این موضوع بیشتر تلاش کرده و راه حلی برای ان پیدا کنم هدف اصلی پاسخ به این سوال ها بود که: ۱-چرا دانش اموزان در این درس نمرات کمتری می گیرند ؟۲-برای تقویت و بهبود نمرات املا نویسی انها از چه روش هایی باید استفاده کرد؟

 

 

گرد اوری اطلاعات (شاهد ۱)

-پیشینه تحقیق: الف – عوامل زبان شناحتی در مناطق دو زبانه

در کشور ایران علاوه بر مناطقی که در انها فقط به زبان فارسی گفتگو می کنند مناطقی هم وجود دارد که زبان مادری افراد زبان فارسی نیست بخصوص در استان اذر بایجان غربی ما که هم زبان ترکی وهم زبان کردی می باشد از انجایی که زبان فارسی در سراسر کشور ایران به عنوان زبان رسمی و همگانی در قانون اساسی کشور اشاره شده است بنابر این می توان این مناطق را دو زبانه خواند در این استان اقوام مختلفی با زبان ها و فرهنگ های خاص خود زندگی می کنند توجه به تفاوتهای زبانی و فرهنگی در امر اموزش کودکان در این نوع مناطق لازم می باشد از این مطالب گفته شده می توان نتیجه گرفت که کودکان دو زبانه در درس املا در مقایسه با دیگر دانش اموزان ضعف بیشتری دارند((کوک شش یا هفت ساله ای که به دبستان پا می گذارد جنبه گفتاری زبان مادری خود را می داند می تواند بگوید  و بشنود مهمترین گونه های زبان که مدرسه می کوشد به صورت مهارت های تازه به کودک بیاموزد خواندن و نوشتن است))کودک((دو زبانه))علاوه بر سواد اموزی باید زبان اموزی هم بکند مهم ترین اصل در نوشتن یک املا تشخیص درست زبانی است صداهای واژه های دیکته شده است . این امر مشکل سواد اموزان وزبان اموزان هر زبانی است علاوه بر این زبان اموزان مشکلات خاص خود را دارند.برای توضیح این امر شایان توجه است که تسلط و اشنایی دانش اموزان فارسی زبان به واژه ها و صداهای زبان فارسی عامل بسار مهمی درصحیح نوشتن املا است اساسا درگوش دادن به متن دیکته  شده دانش اموزان فارسی زبان ،فعالیت جدیدی را تجربه نمی کند،زیرا وی از همان اوان کودکی مهارت های شنیداری زبان فارسی را کسب کرده است چنانچه«سواد اموز »(اهل زبان)باشنیدن قسمتی ازواژه ی دیکته شده ،غالباکل واژه راتشخیص می دهد .مثلا با شنیدن واژه ی  ناتمام((بچّ))،واژه ی((بچّه))راپیش بینی می کندوچون معنی آن رامی داند ،دربه یادداشتن آن،که پیش نیاز نوشتن است ،نیازمند تلاش ومهارت خاصی نیست ،دانش آموزترک زبان ،بدلیل بیگانگی ویاتسلط اندک برواژه های دیکته شده وصداهای آنها،دچار مشکلات جدی است .،وبه دلیل عدم وجود مهارتهای شنیداری وگفتاری در زبانی که جدید می آموزد ،کارنوشتن املا برای وی عملاً مجموعه ی حداقل دوفعالیت جدید ومستقل است :یکی ،تلاش برای گوش دادن به متن دیکته شده وتشخیص کلمات وصداهای آن ها ودیگری ،تلاش برای درست نوشتن کلماتی که دراکثرمواردعملاًمعنی را نمی داند.مضافاًاینکه به دلیل ندانستن معنی واژه هایی که می شنود ،کاربه حافظه سپردن آنهاکه لازمه وپیش نیاز کارنوشتن است ،خود به صورت فعالیت سوم متجلی می شودوبه  عنوان مختل کننده ی امر نوشتن دیکته عمل می کند .((تفاوتهای فوق الذکر باعث می شود که برای فرد ((سوادآموز))فارسی زبان ،هم کار گوش دادن به متن دیکته شده وهم کارنوشتن آن ،به صورت روان وبدون وقفه پیش برود .در حالی که برای ((زبان آموز))بنابه دلیل مذکور ،کلمات متن دیکته شده غالباً معنی ومفهومی ندارند؛بلکه هرواج مجموعه ی غریب صداها وحروف متعددی است وتمام تلاش ((زبان آموز))صرف تشخیص یک به یک واجهاو صداها وبه دنبال هم چیدن کور کورانه ی حروف آنها می شود.و وی ازکمکی که در فهم معنی واژه ی دیکته شده و درتشخیص ودربه حافظه سپردن آن ودر روان بودن امر نوشتن دیکته برای دانش آموز اهل زبان دارد ،محروم است .ب:سطح پایین مطالعه کتب غیر درسی (خواندن مقدمه ی نوشتن )هنگامی که از همه دانش اموزانم می پرسم تابستان گذشته چند جلد کتاب غیر درسی مطالعه کرده اند ،هیچ کس پاسخی نمی دهد.به غیر از یک نفر هیچ کدام از دانش آموزان با مجلات مخصوص دانش آموزان و حتی نام آنهااشنایی ندارد.هیچ کدام از مجلات رشد که مخصوص دانش آموزان چاپ می شوندبرای دانش آموزان کلاس من نام آشنایی نیستند .حتی یک نفر از آنان عضو کتاب خانه ی عمومی نیستند .بایداذعان کرد که به طور کلی آحاد جامعه ودانش آموزان ما از نظرمیزان مطالعه کتب غیردرسی درجایگاه مناسبی قرارندارند.سرانه ی مطالعه ی در ایران بسیار کم است .هر چند آمار یکسان وقابل اعتمادی از این نظر وجودندارد اما از تیراژ کتابهای چاپ شده که معمولاً بین ۲۰۰۰و ۳۰۰۰ در نوسان است می توان حدس زد که افراد جامعه چه میزان مطالعه می کنند (در مقایسه با کشور فرانسه که گفته می شود تیراژ کتابها درحد ۳۵۰هزار جلد است )یکی از مشکلات اساسی جامعه ی ما،نداشتن انگیزه به مطالعه وکتاب خوانی است آموزش وپروش یکی از متولّیان اصلی اشاعه ی فرهنگ مطالعه درجامعه است ،در انجام این رسالت مهم وبنیادی ناموفّق است وآمار های مطالعه در کشور ما از حدود چند ساعت درسال تجاوز نمی کندواین مشکل قبل از هر چیز به نظام آموزشی ما مربوط می شود نتایج تحقیقی که به وسیله آقای محمود بحرانی به عمل آمده است نشان می دهدکه میزان مطالعه ی کتب غیردرسی در میان دانش آموزان بسیار کم است .آنان تقریباًیک درصد از اوقات خود را به مطالعه ی کتب غیردرسی اختصاص می دهند .نتایج به دست آمده نشان می دهد که در مجموع ،بخش زیادی از اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تحصیل بیهوده تلف می شود (۲/۳۶درصد از کل اوقات فراغت)،۸/۲۲درصد از اوقات روزانه صرف مطالعه ی درسی ،۶/ ۱۷درصدصرف تماشای تلویزیون وتنها۱ / ۱درصد صرف مطالعه ی کتب غیردرسی می شود .به طوری که سرانه مطالعه ی آزاد دانش آموزان متوسطه در روزحدود۵/۵ دقیقه است .به علت بی توجهی به فرهنگ کتابخوانی ودوری دانش آموزان ازکتاب ومطالعه ، دایره ی واژگان آنان محدود بوده در مناطق دو زبانه به علت این که در زندگی روزمره ی خود از زبانی به غیر از زبان فارسی استفاده می کنند بر اثر گذشت زمان فقط مقدار اندکی لغت به این دایره ی واژگان اضافه می شود ودر حقیقت می توان گفت در این نواحی بیشتر دانش آموزان دچار ((فقرلغت ))هستند .این امر در درس های دیگر آنان هم تاثیر دارد ،برای مثال دانش آموز پاسخ مسئله علوم را می داند اما برای بیان آن نمی تواند از لغات مناسب استفاده کند .همچنین باید توجه داشته باشد که فقط در اثر مطالعه کتاب است که به تدریج حافظه دیداری دانش آموز تقویت می شود و او در می یابد که در نوشتن حروف هم صدا باید از کدام نوع آن در کلمه ی مورد نظر استفاده کند .پس جای تعجبی ندارد دانش آموز سال سوم راهنمایی که وضعیت درسی متوسط به بالا هم دارد کلمه ی {غلط }را به صورت {غلت }می نویسد.(این مورد را شخصا چندین بار ملاحظه کرده ام.)آقای ((علی اکبرادهم مارللو))دریک اقدام پژوهی که مربوط به تقویت املاءدردوره ی ابتدایی است نتیجه گرفته اند،دراین دوره خواندن مهم تر ازنوشتن است.دانش آموزان هنگام گفتن املاءاز((حشو))درزبان استفاده می کنند یعنی باگفتن قسمتی ازجمله یا کلمه ،می توانند ادامه ی آن را حدس بزنند .زبان مجموعه ی علائمی است که در کاربرد آن حشو بسیار زیاد است .یکی از موجبات حشو این است که زبان دارای ساختمان است واز قواعدی پیروی می کند.وجود قاعده محدودیتهایی برروی زنجیره های علائم وارد می کند ومنجر به این می شود که بعضی ترکیبات ،ممکن و بعضی ناممکن شود.چون اهل زبان ازروی قواعدی که آموخته اند ترکیبات ناممکن را از پیش می شناسند ،در نتیجه آسان ترمی توانند ترکیبات ممکن راحدس بزنند.

 
 

۲-نظر همکاران:

در باره ی این مشکل باچند نفر از همکاران دیگر که تجربیاتی در تدریس املاء داشتند مشورت نمودم. می توان نظرات این همکاران را به ترتیب زیر خلاصه نمود :۱٫وجود حروف هم صدا در ادبیات فارسی بزرگترین مشکل دانش آموزان است .۲٫تند گفته شدن دیکته از سوی معلم باعث خستگی وکم شدن دقّت در دانش آموزان می گردد.۳٫در بعضی اوقات دانش آموزان به علت مشکلات روانی هنگام نوشته شدن دیکته در افکار خود غوطه ور می شوند واز نوشتن باز می مانند .۴٫ نامتناسب بودن متن دیکته با سن وپا یه درسی دانش آموزان باعث میشود علا قه زیادی به این درس نداشته باشند.۵٫به علت کمبود فضای آموزشی وکمبود میز ونیمکت بعضی از دانش آموزان مجبور می شوند روی نیمکت بنویسند وخستگی حاصله ،باعث غلط نویسی میگردد ۶ .طرزتلفّظ کلمات به وسیله ی معلم      
     (مخصوصاًمعلمان دوزبانه )درغلط شنیدن وغلط نوشتن کلمات مؤثراست.۷ .بعضی ازدانش آموزان دچار نقص شنوایی هستند وکلمات را به درستی نمی شنوند.       ۸٫بعضی از دانش آموزان معنی کلمات را نمی فهمند وهمین مسئله باعث می شود درانتخاب بعضی ازحروف دچاراشتباه گردند. 

۳٫نظرات دانش آموزان: برای جمع آوری اطلاعات بهتراین دیدم که ازخود دانش  آموزان سؤال  کنم .از چند نفر از کسانی که کمترین نمرات را گرفته بودند خواستم دلایل ضعفشان در این درس را به صورت کتبی برایم بنویسند ،آنها پاسخهایی به این ترتیب داند.

ـ من زیاد مطالعه می کنم ولی نتیجه ای نمی گیرم.

ـ من تا حد امکان مطالعه می کنم وفکر می کنم نمره خوبی می گیرم اما هر بار که نمره ام رامی بینم از آن چه انتظار داشتم کم تر می شود .

ـ من اصلاً نمی دانم چگو نه خودم را برای در س املا ء آماده کنم ؟

ـ هر بار که املا ء گفته می شود من روی یک لغت زیاد فکر می کنم ودر نتیجه از املا ء عقب می مانم .

ـ چون علاقه ی زیادی به این درس ندارم وقت زیادی برای آن صرف نمی کنم .

ـ همیشه غلط های من به خاطر حروفی است که یکسان تلفّظ می شوند .

ـ همیشه اضطراب دارم نکندازاملاء عقب بمانم. 

تجزیه و تحلیل اطلاعات(شواهد۱)

 پس از مطالعه وبررسی منابع علمی ونظرات همکاران ودانش اموزان ونمرات انها و بحث های انجام شده با معلم پایه اول , دوم،سوم،چهارم،پنجم،ششم و نیزبا توجه به سخنان والدین شاگردان که صورت گرفت  راه های متعددی جهت تقویت املای آنان مورد بررسی قرار دادم که خلاصه یافته های حاصل از تجزیه و تحلیلم به شرح زیر تدوین گردید.

 
 

خلاصه یافته های اولیه:

برخی از علل ضعف دانش آموزان در درس املابه شرح زیر بود :

– بیش از دو سوم حروفات الفبای فارسـی را نمی شناختند و آن ها را اشتبـاه می گرفتند.

– معلمان علل اصلی ضعف آنان را , غیبت بیش از اندازه به سبب بیماری ذکر نمودند.

– تحصیلات کم والدین ( زیر پنجم ابتدایی ) و عدم آشنایی آنان با اصول روان شناسی

جهـت رسیـدگـی بـه فـرزنـدشـان متناسب با استعداد آنان , یکی دیگر از علل ضعف دانش آموزان می باشد.

اصول و مبانی املا:

مراحل آموزش نوشتن به پنج مرحله زیر تقسیم می شود:

۱- آموزش نوشتن غیر فعال ( رونوسی )

۲- آموزش نوشتن نیمه فعال ( املا )

۳- آموزش نوشتن فعال پایه یک    ( کلمه سازی )

۴- آموزش نوشتن فعال پایه دو     ( جمله سازی )

۵- آموزش نوشتن فعال ( خلاق )    انشا و انواع آن

با توجه به مشکل دانش آموزان در مرحله آموزش نوشتن نیمه فعال (املا) است به آموزش املا می پردازیم. مهارت املا نویسی به معنی توانایی جانشین کردن صحیح صورت نوشتاری حروف , کلمات و جمله ها به جای صورت آوایی آنهاست . دانش آموزان بـایـد به این مهارت دست یابند تا بتوانند بخوبی بین صورت تلفظی کلمه ها و حروف سازنـده آن ها پیـونـد مناسبی بـرقـرار کنند بدین ترتیب زمینه لازم برای پیشرفت آنان در درس های جمله نویسی , انشا و به طور کلی مهارت نوشتن بهتر فراهم می شود , دانش آموزان هنگام نوشتن املا باید نکاتی را در باره صداهایی که بوسیله معلم در قالب کلمات و جمله ها بر زبان جاری می شود رعایت نمایند :

الف) آنها را خوب بشنوند + تشخیص دقیق کلمه + ادراک کلمه

ب) آنها را خوب تشخیص دهند + یادآوری و مجسم ساختن تصویر + بازشناسی کلمه صحیح در ذهن.

ج) آنها را درست بنویسند + نوشتن صحیح حروف سازنده کلمه + بازنویسی کلمه و توالی مناسب آنها.

اشکالات املایی دانش آموزان که از دیدگاه زبان شناختی بر اثر اشکالات رسم الخطی , تاثیر لهجه و گویش محلی دانش آموزان و فرایندهای آوایی حذف , تبدیل , افزایش و قلب به وجود می آیند از دیدگاه روان شناختی از موارد زیر سرچشمه می گیرند :

الف) ضعف در حساسیت شنوایی , مثال : ژاله –  جاله

ب) ضعف در حافظه شنوایی , مثال جا انداختن کلمات

ج) ضعف در حافظه دیداری , مثال حیله هیله

د) ضعف در حافظه توالی دیداری , مثال مادر مارد

هـ) قرینه نویسی , مثال دید

و) وارونه نویسی , مثال دید –

ز) عدم دقت , مثال : گندم کندم

ح)نارسا نویسی , مثال رستم رسم

روش تدریس املا

املا واژه ای است عربی و معنای آن نوشتن مطلبی است که دیگری بگوید یـا بخـوانـد . درس املا در بـرنـامـه آمـوزشـی دوره ابتدایی اهداف زیر را در بر می گیرد.

۱- آموزش صورت صحیح نوشتاری کلمه ها و جمله های زبان فارسی

۲- تشخیص اشکالات املایی دانش آموزان و رفع آنها

۳- تمرین آموخته های نوشتاری دانش آموزان در رونویسی.

بدیهی است با نوشتاری که با غلط های املایی همراه باشد ارتباط زبانی بین افراد جامعه بخوبی برقرار نمی شود . بنابراین , لزوم توجه به این درس کاملاً روشـن اسـت عـلاوه بـر اهـداف فـوق , امـلا نـویسی , دانـش آمـوزان را یـاری می کند تا مهارت های خود را در زمینه های زیر تقویت نمایند.

۱- گوش دادن با دقت

۲- تمرکز و توجه داشتن به گفتار گوینده ( معلم )

۳- آمادگی لازم برای گذر از رونویسی ( نوشتن غیرفعال ) جمله نویسی و انشا (نوشتن فعال)

نکات برجسته روش آموزش املای فارسی :

۱- توجه بیشتر به وجه آموزشی درس املا نسبت به وجه آزمونی آن

۲- انعطاف پذیری در انتخاب تمرینات  در هر جلسه املا

۳- توجه به کلمات به عنوان عناصر سازنده جمله های زبانی

۴- ارتباط زنجیر وار املاهای اخذ شده در جلسات گوناگون

انتخاب راه حل موقت:

با دعوت از اولیای دانش آموزان مورد نظر قرار شد که بصورت خصوصی در یک محل روزانه یک ساعت در ساعت مقرر در املا به آنان ( دانش آموزان ) تدریس شود . در مرحله اول حروف الفبای فارسی تدریس شد و در هر روز تعدادی از حروفاتی که دانش آموزان در آن اشکال داشتند تدریس می شد و آنان به کلمه سازی با آن حروف می پرداختند . استفاده از جدول الفبا کتاب فارسی اول و دوم و کارت های تنـد خوانی , ترکیب صامت با مصوت کمک موثری در یاد گیری دانش آموزان می کرد .

پس از یک هفته از کتاب فارسی سوم استفاده کردیم . در ابتدا قسمتی از درس ( یک پاراگراف ) قرائت می شد و دانش آموزان با دقت به کتاب خود نگاه می کردند , بعد آنها قسمت گفته شده را می خواندند و غلط های را که  می خواندند در یک دفتری یادداشت می گردید و دفعات بعدی ابتدا غلط ها تکرار و تمرین می شد ( خواندن و نوشتن ) . وقتی که دانش آموزان در خواندن درس جدید مهارت کافی بدست می آوردند . مرحله نوشتن آغاز می گردید . سعی    می شد هنگام نوشتن متنی , متن ها خوانده شده بعد نوشته شود . ین کار ادامه داشت و روز به روز پیشرفتی در وضعیت دانش آموزان مشاهده می گردید . طوری که تا قبل از شروع کار با آنان , آنان در کلاس خویش زنگ املا بیش از سه چهار کلمه نمی توانستند بنویسند و به جرات می توان گفت نمی دانستند چگونه بنویسند و چی بنویسند و بخش و صدا کشی برای آنان نا مفهوم بود . اما بعد از تدریس خصوصی  به مرور توانستند متن املای سوم را همانند سایر دانش آموزان بنویسند و نمرات بالاتری بگیرند .

در ادامه با مشکل غلط نویسی کلماتی که حروف عربی دارند ( ثـ ث – حـ ح  ط ت ذ- ضـ ض – ظ و …. ) مواجه شدیم که جهت غلبه بر این مشکل سعی شد زیر کلمات فوق خ کشیده شود و در دفتر نوشته شود و این کلمات بیشتر قرائت و نوشته شود تا ملکه ذهن گردد .

خوشبختانه بعد از بیست جلسه دانش آموزان مشکل دار , طوری پیشرفت کردند که هیچ کس باورش نمی شد که, همان دانش آموزان بیست روز پیش هستند . شرکت در بحث های کلاس , پیشرفت در سایر نتیجه تقویت آنها در درس املا بود . جهت تشویق دانش

آموزان هم خیلی خوشحال بودند و حتی یکی از اولیا که بیسواد بود تصمیم گرفت که

کلاس فشرده ای هم برای او جهت سواد آموزی بصورت خصوصی در نظر گرفته شود

نظرهمکاران درباره ی راه حل موقت :

بیشترهمکاران بر۴گام زیراشاره داشتند

گام اول, انتخاب متن املا  و نوشتن آن روی تخته سیاه و خواندن آن

گام دوم , قرائت املا توسط معلم و نوشتن آن توسط دانش آموزان

گام سوم , تصحیح گروهی املاها و تهیه فهرست خطاهای املایی

گام چهارم , تمرینات متنوع با توجه به اولویت بندی اشکالات املایی استخراج شده.

در انتخاب متن املا به موارد زیر توجه شود :

– متن مورد نظر حاوی جمله باشد و از انتخاب کلمه به تنهایی خودداری شود.

– کلمات سـازنـده جمـلات متـن از حـروفـی تشکیل شده باشند که قبلاً تدریس شده اند.

– کلمات خارج از متن کتاب های درسی , از ۲۰ درصد کل کلمات بیشتر نباشد.

– علاوه بر جملات موجود در کتاب های درسی , با استفاده از کلمات خوانده شده , جملات دیگری هم در نظر گرفته شوند .

– در هر جلسه از کلماتی که در جلسات قبلی برای دانش آموزان مشکل بوده اند نیز استفاده شود تا بتوان درجه پیشرفت شاگردان را اندازه گیری کرد.

معلم متن املا را از روی تابلو پاک کرده , پس از آماده شدن دانش آموزان , آن را با صدایی بلند و لحنی شمرده و حداکثر تا دو بار قرائت کند . البته هنگام قرائت متن املا از خواندن کلمه به کلمه خودداری کرده , متن را به صورت گروههای اسمی و فعلی یا جمله کامل قرائت کند تا دانش آموزان با بافت جمله و معنای آن آشنا شوند . متن املا را با سرعت مناسب تکرار کند تا کند نویسان هم , اشکالات خود را بر طرف نماند .

گام بعدی با مشارکت کامل دانش آموزان انجام می شود و معلم بدون اشاره به نام آنان تک تک املا ها را بررسی و مشکلات را استخراج کند . به این ترتیب که معلم املای اولین دانش آموز را در دست گیرد و به کمک دانش آموز کلمات یاد شده را رونویسی کند. سپس املای دومین , سومین و …. در دست  گیرد و به کمک همان دانش آموز یا دانش آموز دیگری , صورت صحیح غلط های املایی را روی تابلو ثبت کند . البته هر جا که غلط ها تکراری بودند جلوی اولین مورد آن یک علامت ( مثلاً ) بزند . در پایان با شمردن غلط ها , اشکالات املایی دانش آموزان را اولویت بندی کند.

 ویا معلـم با توجه به مهمترین و پر تعداد ترین اشکالات املایی دانش آموزان با بکار گیری انواع تمرینات حرف نویسی و کلمه نویسی و همچنین تمرینات کلمه سازی و جمله سازی به تقویت توان نوشتاری دانش آموزان بپردازد .

نظارت و ارزیابی راه حل موقت :با توجه به فعالیت هایی که در بالا اشاره شد وبا همکاری معلم و دانش اموزان و اولیا انجام دادید توجه به زمان واینکه با توجه کمبود وقت در کلاس نمی توان برای پیشبرد دانش اموزان در املا تمام گام های ذکر شده را در محدوده زمانی کلاس انجام داد لذا توجه به این امر مهم است که همکاران گرامی ما در پایه های قبلی مثل پایه اول ودوم بایستی همکاری لازمه را در جهت علاقه مند کردن شاگردان به املا انجام دهند ان هم با استفاده از شیوه های مختلفی که در بالا اشاره گردید

تغییرا ت لازم:برای پیگیری اهدافم که همان تقویت املای دانش اموزان در کلاس سوم پسرانه بود از اولیای محترم نیز همچنان که در بالا نیز اشاره گردید تقاضای فعالیت در این خصوص به عمل امد به طوری که اولیایی که باسواد بودند وفرصت لازمه را داشتند خواسته شد طبق همان روشی که برایشان توضیح داده شد در خانه به فرزندان دلبند خودشان املا گفته ونکات لازمه را به انها گوشزد کنند و همچنین اولیایی که بیسواد بودند برای انها هم قرار شد در وقت اضافه که شامل بعد از ظهر و یا روزهای ورزشی بود در مدرسه با انها کار بشود تا بتواننم نتیجه مورد پژوهشم را بدست اورم

اجرای تعدیلات ونظارت بر ان:

با دریافت گزارش های فعالیت دانش اموزان با اولیایشان برای کاهش دلزدگی وافزایش علاقه مندی شاگردان به املا نوشتن تلاش کردم از خود دانش اموزان نیز برای گفتن املا در کلاس به صورت فرد به فرد استفاده نمایم که از نتایج حاصله رضایت مطلوب را داشتم

گرد آوری اطلاعات ( شواهد ۲ )

از رفتار های دانش آموزان مورد نظر معلوم بود که آنان پیشرفت قابل ملاحظه ای نموده اند . برای اینکه معلمان دیگر از روند کار و پیشرفت حاصله اطلاع پیدا کنند و در موقعیت های مناسب از این روشها استفاده کنند , مدیر مدرسه در جلسه شورای معلمان گزارش از روند کار از اول تا حال را ارائه داد و نظر بنده را راجع به روش بکار برده شده برای حل ضعف املای دانش آموزان مورد مطالعه جویا شد و بنده هم برخی نکات مهم  را ذکر کرده ام . از جمله :

۱- توجه ویژه به دانش آموزان ضعیف و کند نویس

۲- استفاده از معلمان فعال و پر انرژی برای پایه اول جهت تکرار و تمرین بیشتر و ارائه ابتکارات ویژه

۳- رعایت مراحل گفتن املا از طرف همکاران که مراحل قبلاً آورده شده است .

۴- ارتباط با اولیای دانش آموزان بخصوص دانش آموزان ضعیف .

ارزیابی تاثیر اقدام جدید وتعیین اعتبار ان(نتیجه گیری):

 اگر معلمان درس املا را همان طور که جدی می گیرند روش تدریس آن را نیز مطابق با روش تدریس ها ارائه شده در کتاب های مراکز تربیت معلم تدریس کنند, به نظر می رشد دانش آموزان مشکلی در این درس نخواهند داشت. گروههای درسی نقش عمده ای در آشنایی و یادآوری روش تدریس املا را برعهده دارند. تا زمانی که دانش آموزان در مهارت خواندن پیشرفت نکرده اند  صحبت از املا و املا گفتن بی مفهوم خواهد بود . انتخاب معلمان پایه اول از بین معلمان فعال و پر انرژی کمک موثری به تقویت املا دانش آموزان از طریق تکرار و تمرین بیشتر میسر می شود می نماید. هر چه تعداد شاگردان یک کلاس مخصوصاً پایه اول کمتر باشد معلم مربوطه وقـت بیشتری بـرای رسیدگی به دانش آموزان ضعیف در املا خواهد داشت. کمک گرفتن از اولیا فقط برای تکرار و تمرین بیشتر می تواند در تقویت املاء دانش اموزان موثر واقع شود. 

پیشنهادات:

 پس از این که روش های استفاده شده برای حل مسئله توسط بنده و مدیر مدرسه تشریح شد , عده ای از همکاران انتقادات و پیشنهادات خویش را ارائه دادند از آن جمله :

– بهتر است مدیر ترتیبی اتخاذ نمایند که با هماهنگی اولیای دانش آموزانی که در درس املا نمرات متوسط و متوسط به پایین دارند در تعطیلات تابستانی کلاس تقویتی گذاشته شـود مخصوصـاً بـرای پـایـه اول کـه در پـایـه دوم بـا مشکل دانش آموزان مورد مطالعه ما مواجه نشوند.

– تدریس خصوصی , برای همه دانش آموزان مقدور نیست.

– بعضی از معلمان با روش تدریس املا ( مراحل گفتن املا ) آشنایی چندانی ندارند و مراحل آن را رعایت نمی کند.

– جهت رسیدگی بهتر به دانش آموزان مشکل دار درسی مخصوصاً پایه اول تعداد آن ها در هر کلاس از بیست نفر تجاوز نکنددیدگاه ها


یک پاسخ به “تقویت املا در دانش آموزان ابتدایی به کار عملی اقدام پژوهی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *