گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

تاریخچه مسجد مقدس محدثین بابل - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

تاریخچه مسجد مقدس محدثین بابل
بهمن 10, 1392
1470 بازدید
گزارش نسخه جدید

تاریخچه مسجد مقدس محدثین بابل


تاریخچه مسجد مقدس محدثین بابل

مسجد مقدس محدثين ، در محدوده مركزي شهر بابل، خيابان شيخ كبير(افرا دار بن=زير درخت افرا)واقع شده است. از سمت شمال به محلّه سرحمام و از سمت شرق به محله شهيد گدازگر(شمشير گر محله) و از سمت غرب به محله شهيد روشن ضمير(طوقدار بن)و از سمت جنوب به فاصله تقريبي دويست متر به خيابان اصلي نوّاب صفوي و چهار راه گلشن متّصل مي باشد.

مساجد متعددي اطراف مسجد مقدّس محدثين واقع شده است كه مانند حلقه انگشتر آن را احاطه نموده اند، اين مسجد، از شمال به مسجد كاظم بيك و ازشمال شرقي به مسجد پير علم و از شرق به مسجد موسي بن جعفر (ع) و از غرب به مسجد كوچك(شمشير گر محله) و از جنوب به مسجد گلشن و از جنوب غربي به مسجد خاتم الاوصياء«عج» (بيسر تكيه) مي رسد كه ميانگين فواصل اين مسجد با مساجد ديگر حدود 300 متر مي باشد.

قدمت تاريخي بناي اين مسجد 290سال است كه در زمان نادرشاه افشار به دستور امام زمان (عج) به دست عالم فرزانه، محمّد نصير بارفروشي (ملا نصيرا) بنا شده است. به نقل معمّرين از مؤمنين اين محل، بناي قديمي آن با ستونهاي چوبي بدون ديوار بود و سقف آن را با حصير محلي مي پوشاندند و اطراف آن را با همان حصير حصار مي كردند .

از آنجا كه منزل مسكوني مرحوم ملا نصيرا در جوار اين مسجد بود و اكنون نيز مقبره ايشان و مرحوم شيخ كبير و قسمتي از خيابان درب پشت را در بر مي گيرد، استنباط مي شود كه زمين مسجد، براي آن مرحوم بود و شاهد بر اين مطلب، همجواري خانه مسكوني مرحوم ملا نصيرا با مسجد است كه درب كوچكي از خانه آن مرحوم به مسجد باز مي شد و آن مرحوم از آن در به مسجد، براي نماز و رسيدگي به طلاّبي كه درحجره ها ساكن بودند‏‏‏، مي آمد. الآن جاي آن، در بزرگ قرار دارد.

حدود سال 1346 شمسي، اين مكان با همّت مرحوم حقوقي و مؤمنين تجديد بنا گرديد كه امروز، شبستان پايين را تشكيل مي دهد و در سال1380شمسي، شبستنان بالا، توسط افراد نيكو كار، ضميمه آن گرديد. هر دو شبستان، به همان اندازه اي است كه براي بناي قديمي و چوبي آن نقل مي كنند.

وضعيت مكاني مسجد اكنون چنين است:

مساحت كل مسجدحدود 1600متراست كه ازچند قسمت تشكيل شده است :

1-شبستان پايين و شبستان بالا كه درسال 1372 به شبستان اوّل اضافه شده است

2- قبرستان،(حياط مسجد)كه از زمينهاي مرحوم ملا نصيرا بود.

3- مقبره علماء، كه مرحوم ملا نصيرا و شيخ كبير در آن مدفون هستند.

– كفشداري

– مناره قديمي

اين مسجد داراي سه درب شرقي غربي و جنوبي مي باشد .

محراب مقدّس

مردم شهر بابل به محراب مقدس محدثين اعتقاد بسيار دارند. در نقل تشرف مرحوم ملا نصيرا آمده است كه خِشت زيرينِ محراب را امام زمان«عج» تعيين كرده است. نقل ديگر آن استك كه هنگام ساخت مسجد، قرار گرفتن محل محراب، مورد ترديد واقع شد كه محراب را كدام قسمت مسجد بنا كنند؟ هر محلي را كه انتخاب مي كردند، خشت هاي آن فرو مي ريخت تا آن كه روزي با تعجّب در ابتداي صبح مشاهده كردند خشت هايي به صورت هلال، محل و جهت قبله را نشان مي دهد و تصميم گرفتند روي همان خشت ها، محراب را بسازند. خشت ها روي هم چيده شدند و ديدند كه محراب درست شده است و فهميدند كه آن خورشيد پنهان به اين نقطه از زمين براي محراب توجّه و نظر دارد.

تاریخچه مسجد مقدس محدثین

مسجد مقدس محدثين ، در محدوده مركزي شهر بابل، خيابان شيخ كبير(افرا دار بن=زير درخت افرا)واقع شده است. از سمت شمال به محلّه سرحمام و از سمت شرق به محله شهيد گدازگر(شمشير گر محله) و از سمت غرب به محله شهيد روشن ضمير(طوقدار بن)و از سمت جنوب به فاصله تقريبي دويست متر به خيابان اصلي نوّاب صفوي و چهار راه گلشن متّصل مي باشد.

مساجد متعددي اطراف مسجد مقدّس محدثين واقع شده است كه مانند حلقه انگشتر آن را احاطه نموده اند، اين مسجد، از شمال به مسجد كاظم بيك و ازشمال شرقي به مسجد پير علم و از شرق به مسجد موسي بن جعفر (ع) و از غرب به مسجد كوچك(شمشير گر محله) و از جنوب به مسجد گلشن و از جنوب غربي به مسجد خاتم الاوصياء«عج» (بيسر تكيه) مي رسد كه ميانگين فواصل اين مسجد با مساجد ديگر حدود 300 متر مي باشد.

قدمت تاريخي بناي اين مسجد 290سال است كه در زمان نادرشاه افشار به دستور امام زمان (عج) به دست عالم فرزانه، محمّد نصير بارفروشي (ملا نصيرا) بنا شده است. به نقل معمّرين از مؤمنين اين محل، بناي قديمي آن با ستونهاي چوبي بدون ديوار بود و سقف آن را با حصير محلي مي پوشاندند و اطراف آن را با همان حصير حصار مي كردند .

از آنجا كه منزل مسكوني مرحوم ملا نصيرا در جوار اين مسجد بود و اكنون نيز مقبره ايشان و مرحوم شيخ كبير و قسمتي از خيابان درب پشت را در بر مي گيرد، استنباط مي شود كه زمين مسجد، براي آن مرحوم بود و شاهد بر اين مطلب، همجواري خانه مسكوني مرحوم ملا نصيرا با مسجد است كه درب كوچكي از خانه آن مرحوم به مسجد باز مي شد و آن مرحوم از آن در به مسجد، براي نماز و رسيدگي به طلاّبي كه درحجره ها ساكن بودند‏‏‏، مي آمد. الآن جاي آن، در بزرگ قرار دارد.

حدود سال 1346 شمسي، اين مكان با همّت مرحوم حقوقي و مؤمنين تجديد بنا گرديد كه امروز، شبستان پايين را تشكيل مي دهد و در سال1380شمسي، شبستنان بالا، توسط افراد نيكو كار، ضميمه آن گرديد. هر دو شبستان، به همان اندازه اي است كه براي بناي قديمي و چوبي آن نقل مي كنند.

وضعيت مكاني مسجد اكنون چنين است:

مساحت كل مسجدحدود 1600متراست كه ازچند قسمت تشكيل شده است :

1-شبستان پايين و شبستان بالا كه درسال 1372 به شبستان اوّل اضافه شده است

2- قبرستان،(حياط مسجد)كه از زمينهاي مرحوم ملا نصيرا بود.

3- مقبره علماء، كه مرحوم ملا نصيرا و شيخ كبير در آن مدفون هستند.

– كفشداري

– مناره قديمي

اين مسجد داراي سه درب شرقي غربي و جنوبي مي باشد .

محراب مقدّس

مردم شهر بابل به محراب مقدس محدثين اعتقاد بسيار دارند. در نقل تشرف مرحوم ملا نصيرا آمده است كه خِشت زيرينِ محراب را امام زمان«عج» تعيين كرده است. نقل ديگر آن استك كه هنگام ساخت مسجد، قرار گرفتن محل محراب، مورد ترديد واقع شد كه محراب را كدام قسمت مسجد بنا كنند؟ هر محلي را كه انتخاب مي كردند، خشت هاي آن فرو مي ريخت تا آن كه روزي با تعجّب در ابتداي صبح مشاهده كردند خشت هايي به صورت هلال، محل و جهت قبله را نشان مي دهد و تصميم گرفتند روي همان خشت ها، محراب را بسازند. خشت ها روي هم چيده شدند و ديدند كه محراب درست شده است و فهميدند كه آن خورشيد پنهان به اين نقطه از زمين براي محراب توجّه و نظر دارد.

محراب مقدّس

از گذشته , مردم شهر بابل به محراب مقدس محدثین اعتقاد بسیار دارند و کسی که بار اول وارد این مسجد می‌شود، در این محراب دو رکعت نماز برای حاجت خود بجا می‌آورد. در نقل تشرف مرحوم ملا نصیرا آمده‌است که خِشت زیرینِ محراب را امام زمان«عج» تعیین کرده‌است. نقل دیگر آن استک که هنگام ساخت مسجد، قرار گرفتن محل محراب، مورد تردید واقع شد که محراب را کدام قسمت مسجد بنا کنند؟ هر محلی را که انتخاب می کردند، خشت های آن فرو می ریخت تا آن که روزی با تعجّب در ابتدای صبح مشاهده کردند خشت هایی به صورت هلال، محل و جهت قبله را نشان می دهد و تصمیم گرفتند روی همان خشت‌ها، محراب را بسازند. خشت‌ها روی هم چیده شدند و دیدند که محراب درست شده‌است و فهمیدند که آن خورشید پنهان به این نقطه از زمین برای محراب توجّه و نظر دارد.

هنگامی که قبله نما برای تأیین قبله در دسترس مردم شهر بابل قرار گرفت، برای دُرستیِ قبله نما، آن را به مسجد می آوردند و درون محراب می گذاشتند و می دیدند که اگر همخوانی با جهت محراب داشت، حکم به درست بودن قبله نما می کردند و در غیر این صورت، قبله نما را معتبر نمی دانستند.

منبع:www.4txt.ir

دانلود رایگان پایان نامه بررسی انواع تشبیه در غزلیات شمس مولاناموضوعات :
تحقیق , رشته الهیات

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *