گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

تاثیر فرآوری بر ارزش تغذیه ای کنسرو تن ماهی


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

تاثیر فرآوری بر ارزش تغذیه ای کنسرو تن ماهی
اسفند 3, 1393
764 بازدید
گزارش نسخه جدید

تاثیر فرآوری بر ارزش تغذیه ای کنسرو تن ماهی


تاثیر فرآوری بر ارزش تغذیه ای کنسرو تن ماهی

index

بدون شک یکی از مهمترین شاخصه های ارزش تغذیه ای یک پروتئین خوراک مقدار اسیدهای آمینه لازم آن پروتئین است در این رابطه پروتئین ماهی یکی از با ارزش ترین پروتئین های حیوا نی ا ست زیرا در مقایسه با پروتئین گیاهی که بطور معمول از نظر یک یا چند اسید آمینه فقیر می باشند. دارای تمامی اسیدهای آمینه لازم به مقدار و نسبت لازم هستند. همانگونه که در جدول ۳ هم مشاهده می شود ترکیب اسیدهای آمینه در گوشت ماهیان آبهای شور و شیرین نیز اختلاف قابل ملاحظه ای وجود دارد. یه علاوه مشخص گردیده که پروتئین های ماهی از حسیاست نسبت به تجزیه پروتئولیتیکی ( در اثر آنزیمها ) دارای ارزشی معادل یا حتی بیشتر از گوشت قرمز می باشد که بدین ترتیب هضم آنها را تسهیل می نماید .  در همین زمینه مطا لعات نشان داده که نسبت بازدهی پروتئین های ماهی
eddiciency Ratio protein  حتی کمی از گازنین که پروتئین اصلی شیر است بیشتر می باشد . مصرف خالص پروتئین گوشت ماهی با ارزش ۸۶ با گوشت قرمز با ارزش ۸۰ و تخم مرغ که یک پروتئین شاخص با ارزش ۱۰۰ است اهمیت پروتئین ماهی در رژیم غذایی انسان  را بخوبی آشکار می سازد.
اگر چه نگهداری ماهی در حالت انجماد میتواند بر حسب دمای نگهداری و مدت آن سبب تغییراتی از جلمه دناتوره شدن پروتئین ها گردد ولی یافته ها نشان داده اند که این تغییرات اثری بر لیزین در دسترس و قابلیت هضم گوشت ماهی ندارد در همین رابطه تحقیقات مشخص نموده که افزایش ماندگاری ماهی ماکریل از طریق پرتو دهی با اشعه گاما هم تاثیری بر ارزش کیفیت تغذیه ای محصول نداشته است . استفاده ازگوشت ماهیان کم مصرف undrutilized  ومازاد صید By-catch بصورت mince ( خرده گوشت جدا شده از استخوان ) د رتهیه انواع فرآورده های فرآوری شده مثل سوریمی بخوبی نشان داده است . که مراحل مختلف فرآوری تاثیری بر ارزش تغذیه ای پروتئین ماهی ندارد.
جداول مقدار میانگین مقدار مواد مغذی را در آبزیان نشان می دهد.

سایر اشکال نگهداری و بسته بندی ماهی
مباحث نگهداری ماهی بیشتر بر تکنیک های جدید تمرکز داشته تا رشد بازارهای ماهی در  مناطق جدید دور از ساحل را تقویت نماید.
روشهای متعددی در بسیاری از کشورهای سراسر دنیا برای نگهداری ماهی مورد بهره برداری و استفاده قرارگرفته است . امروزه در اروپا فرآورده های مخصوصی همانند جگر ماهی کاد و اشپل  ماهی کاد به وفور یافت می شود ا لبته به استثنای تقاضای زیاد مشتریان برای فرآورده های بومی خود ، بارار ایالات متحده در برابر فرآورده های کنسرو ماهی وارداتی موانع جدی را ایجاد نمی کند این زمینه باید به طور جدی مورد توجه قرارگیرد.
از روشهای نگهداری میتوان روشهای زیر را نام  برد:
کنسرو ماهی – دودی کردن ماهی – ماهی خشک – خشک کردن به طریقه انجماد – نمک سود کردن – مازبیاد – خمیر وسایر فرآورده های خمیری ماهی – پرتوماهی – بسته های استریل ماهی – اسیدی کردن ماهی
در اینجا روش تهیه مارین ، ماهی به اختصار توضیح داده می شود

مارینادبر اساس یک تعریف عمومی ماریناد ها ، ماهی و یا بخشهایی از ماهی عمل آوری  شده بوسیله نمک و اسید های خوراکی هستند که در آب نمک ، سس و یا روغن قرار داده می شوند همچنین اغلب جهت خوش طعم و سفید کردن آنها بکار برده می شوند. استفاده از اسید استیک و نمک علاوه بر تصیفه ماریناد طعم و عطر خاصی به آن می دهد . استفاده از ادویه های و مایعات گوناگون بهبودی بسیار زیادی در طعم و عطر ماریناد،‌ را موجب شده  است . عموما از ماهیان سطح زی چرب مثل ساردین ، هرینگ ( شاه ماهی ) و غیره در تهیه ماریناد استفاده می شود اگر چه مارینادها از سایر گونه های ماهی و صدف هم تهیه می شوند به منظور حفظ محدود شده است. بنابراین مارینادها به دلیل اینکه تاریخ مصرف محدودی دارند از نظر روشهای نگهداری در زمره نیمه نگاهدارنده ها طبقه بندی شده اند.
۱ – ۱ اثرات عملکرد نگهدارنده اسید و نمک
۱ – ۱ – عملکرداسید استیک
استفاده از اسید استیک با غظت ۱الی ۲ درصد بطور چشمگیری گسترش فساد میکروارگانسیمی را به تاخیر می اندازد در غلظت بالاتر تعداد زیادی از باکتریها از بین خواهند رفت  فقظ بعضی از میکروارگانسیم ها مانند کپکها و مخمرها می تواند در محیط اسیدی رشد کنند. کپکها می توانند اسید استیک را بتدریج تجزیه نموده و فضای مساعدی را برای رشد و فساد باکتریایی بوجود آورند.
از سوی دیگر آبداری و تردی گوشت ماهی در ماریناد بواسطه اثر اسید استیک که با کمک بعضی از آنزیمهای پروتئولیک انجام می گیرد . این آنزیمها بطور جزئی پروتئین را شکسته و موجب آزاد شدن بعضی از اسیدهای آمینه می گردد که طعم و مزه خاص را به مارینادها می دهد. اسید استیک ، در غلضتهای استفاده شده ،‌PH گوشت را پائین آورده و محیطی مناسب جهت واکنشهای اتولاکتیک (autoytic)  بوجود می آورد، به دلیل اینکه در غلتهای بالاتر اسید این واکنش ها متوقف خواهند شد ،‌ از اینرو تنها غلظتهای پائین ۱ الی ۲ درصد استفاده می شود.
۲-۱- ۱ عملکرد نمک
نمک عملکردهای گوناگونی را تهیه ماریناد دارد . نمک ضمن خارج نمودن آب از بافتهای ماهی موجب انعقاد پروتئین ها و در نتیجه موجب تجزیه آنها در سطوح مطلوبی می شود . علاوه بر این اسید استیک و نمک اثرات متقابلی دارند. به عنوان مثال مخمرها در محیط اسید استیک  خیلی سریع افزایش می یابند اما در غلظت ۱۴ درصد نمک و PH 5/2 رشد آنها متوقف می شود.
فقط زمانی که غلظت نمک ۲۰ درصد یا بیشتر باشد اثرات یکسانی در محیط طبیعی قابل حصول می باشد. بنابراین کاربرد توام اسید استیک و نمک ،‌تنها در غلظتهای پائین می تواند مطلوب و نتیجه بخش باشند
۲-۱ انواع ماریناد
• مارینارها بر اساس نوع عمل آوری به سه گروه طبقه بندی می شوند .
• ماریناد سرد
• ماریناد پخته
• ماریناد سرخ شده

-۲-۱ – ماریناد سرد
همانطور که از نامش پیداست مارینادهای سرد دسته ای از مارینادها هستند که در سرما عمل آوری شــده اند در هیچکدام از مراحل عمل آوری ماهی و اجزاء آن در معرض حرارت قرار نمی گیرند مراحل عمل آوری و نگهداری در دماهای حدود ۱۰ الی ۱۲ درجه سانتی گراد انجام می گیرد. مارینادهای سرد مارینادهای مطبوعی هستند که در عمل آوری آنها اساسا از ماهیان غیر از هرینگ ( شاه ماهی ) شاه ماهی کوچک (spart)  و ساردین استفاده می شود.
۱-۱-۲-۱ طرز تهیه ماریناد سرد

ابتدا سرو امعاء و احشاء و استخوان ماهی جدا می شود سپس ماهی خام را شسته و به مدت یک ساعت در محلول ۱۰-۸ درصد نمک قرار داده که در نتیجه گوشت سفت و محکم و لایه لزج آن جدا می شود. ماهی و سایر قسمتهای آن مجددا به مدت ۳۰ دقیقه در وان حاوی ۵-۳ درصد نمک قرار داده می شود که این عمل، برداشت (زدودن ) اثرات خون از ماهیچه های را آسان تر میکند. با افزودن ۵ /۰ درصد اسید استیک به وان نمک رنگبری مختصری ایجاد شده که باعث مرغوبیت بیشتر محصول خواهد شد . سپس محصول را در وان نهایی که وان نرم کننده است قرار می دهند.
وان نهایی حاوی محصولی از نمک و اسید استیک است که قدرت آن با توجه به نسبت ماهی به محلول و نوع محصول نهایی تعیین میشود . دو فرآیند مهم شیمیایی در مرحله پایانی بر روی ماهی رخ می دهد . یکی واکنش اسید استیک است که در نتیحه تجزیه پروتئیها توسط آنزیمهای اتولتیک انجام می شود که این عمل سبب تردی محصول ماریناد می گردد.
دیگر اینکه با آزاد سازی آمینو اسیدها ،‌ طعم کره ای به ماریناد می دهد. واکنش دیگر عمل نمک است که موجب آبگیری و انعقاد پروتئین میشود. نمک اغلب مانع عمل هیدرولیز می شود و موجب می گردد که عمل آوری بع شغل مطلوب ادامه پیدا کنند. می توان گفت فعالیتهای میکروبی عطر ماریناد را افزایش می دهد . بنابراین نسبت ماهی به آب نمک طوری   باید تنظیم شود که در انتهای فرآیند در وان پایانی محلول اسید استیک با غلظت حداقل ۵/۲ درصد وجود داشته باشد. عموما استفاده از ۱ الی ۷ درصد نمک که بیشتر از اسید استیک است روش متداول می باشد که بستگی به غلظت وان نهایی دارد. به طور معمول از محلول دارای ۷ درصد اسید استیک و ۱۴ درصد نمک استفاده می شود. اگر ماهی در دمای خنک و سرد نگهداری شود می توان از محلول رقیق تر استفاده کرد. اما برای جلوگیری از فساد در فصل های گرم  سال باید غلظت را افزایش داد. اگر غلظت اسید و نمک بالا باشد میکرو ارگانسیم ها نمی توانند زنده بمانند و طعم ویژه آن بیشتر نخواهد شد.
در جه حرارت مطلوب جهت ترش شدن ۱۲-۱۰ درجه سانتی گراد می باشد . فر آیند در دمای بالاتر سریعتر خواهد بود اما گوشت خیلی نرم خواهد شد و حالت آبداری گوشت از بین می رود در صورت کاهش بیشتر دما طعم گرفتن ماریناد به تاخیر می افتد این فرآیند ( ترش شدن ) معمولا طی ۳ الی ۷ روز خاتمه می یابد که می توان در خمره یا بشکه چوبی در باز یا بسته باشد و به هر حال در هر ظرفی که باشد ظرف باید کاملا پر با درپوش محکم و غیر قابل نفوذ به هوا باشد تا طعم ترش بیشتر شود.
در انتهای عمل آوری ماهی باید سفت و سفید و غیر شفاف و ترد باشد. قسمت درونی گوشت نباید شفاف و درخشان باشد و لکه قرمز نیز در آن نباشد غالبا ماریناد ماهی در ظروف شیشه ای که با محلول ۲-۱ درصد اسید استیک و ۴-۲ درصد نمک پوشانده شده بسته بندی می شود.
جایگزین کردن کامل یا مقداری اسید استیک یا اسید تا تاریک به جای اسید استیک ممکن است مزه اسیدی در ماریناد سرد کاهش یابد. بنابراین در نیتجه PH نهایی محلول ماریناد ۵/۴ خواهد شد. اغلب برای بهبود طعم و مزه محلول نمگ و اسید استیک ، ادویه هایی مانند فلفل ومیخک  و گیشنیز و برگ بو…… و غیره می افزایند.
بهتر است به جای این ادویه ها از عصاره آنها استفاده گردد زیرا آلودگی میکروبی ندارد به جای این چاشنیها می توان از تکه های ( برش ها‌ی ) پیاز ، هویج ، کرفس و غیره استفاده کرد.
ماریناد سرد را می توان در مناطق سردسیر چندین ماه نگهداری کرد اما در مناطق گرمیسر فقظ چندین هفته تاریخ مصرف دارد.

۲-۲-۱ ماریناد پخته
معمولا ماریناد پخته بصورت ژله ای بسته بندی می گردد و به آن محصولات ژله ای می گویند
ماهی و قطعات آن با اسید و نمک خوراکی عمل آوری شده و حرارت داده می شوند. اثرات توام دما و اسید در وان رنگبری به عنوان عمده ترین عامل باز دارنده فساد در ماریناد پخته مطرح می شود در ماریناد پخته برای جلوگیری از رشد باکتریهای مضر مانند کلسترید یوم بو تولیسنم غالبا از PH  پائین استفاده می شود و می توان آنرا بیش از شش ماه نگهداری کرد.
۱-۲-۲-۱ تهیه (طرز تهیه ) و آماده سازی ماریناد پخته
مانند ماریناد سرد،‌ماهی تمیز و از نمک پوشانده می شود بعد از شستشوی ماهی از آب نمک کردن آن را در سینی های سوراخ دار پهن کرده و سپس در وان رنگبری که دارای محلول ۲-۱ درصد اسید استیک و ۸-۶ درصد نمک با دمای ۸۵ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵-۱۰ دقیقه عوطه ور کرد حرارت می دهند. در مدت این فرآیند ۲۰-۱۵ درصد از آب ماهی کاسته می شود. در نیتجه محلول وان رقیق شده و باید گاهگاهی رقت محلول تجدید شود در انتهای غوطه وری در محلول اسید ، سینی ها را بیرون آورده با آب شسته تا چربی و کف پروتئین جدا گردد. محصول در ظروف شیشه ای ، چینی یا قوطی های دارای پوشش (لاک ) بسته بندی می گردد . محلول بسته بندی باید دارای غلظت ۲ درصد اسید اسیتک و۳ درصد نمک باشد . معمولا استفاده از ۵-۴ درصد ژلاتین در محلول ژله ای توصیه می شود. با توجه به حساس بودن ژلاتین به گرما دمای محلول ژله ای نباید از ۷۰ در جه سانتی گراد تجاوز نماید. می توان ادویه و قند به محلول افزود. قبل از پر کردن ،‌محلول نمک (شور ) را تا ۴ درجه سانتی گراد باید سردکرد.
۳-۲-۱ ماریناد سرخ شده
در ماریناد سرخ شده ماهی پس از آماده سازی با آرد سوخاری یا بدون آن در روغن سرخ شده و با اسید استیک یا باسس پوشانده می شود. اگر دمای سرخ شدن بالاتر باشد بیشتر باکتریهای گوشت ماهی کشته می شوند می توان این ماریناد را در دمای ۸-۰ درجه سانتی گراد بیش از یکسال نگهداری کرد این ماریناد از ماهیهای مختلف تهیه می شود.
۱ – ۳ – ۲ – تهیه و آماده سازی ماریناد سرخ شده
در این روش مانند ماریناد سرد ماهی تمیز و از نمک پوشانده می شود اما اغلب از ماهی با استخوان استفاده می گردد ماهی یا قطعات آنرا خوب آبکشی کرده سپس دوبار در آرد سوخاری که مخلوطی مساوی از گندم و گندم سیاه است می غلطانند یکساعت بعد مجددا آنرا در آرد سوخاری می غلطانند و سپس به آرامی با ضربات آهسته آرد اضافه جداکنند.
ماهی را ۱۲ – ۵ دقیقه در روغن با دمای ۱۸۰-۱۶۰ درجه سانتی گراد سرخ می کنند. روغن سرخ کردن مخلوطی از روغن مایع و جامد می باشند که لایه نازک قابل انعطافی دارد در سطح  ماهی ایجاد می کند. مدت سرخ کردن به دمای روغن سرخ کرده ،‌ ضخامت ماهی و آب محتوی آن بستگی دارد. در سیستم  سرخ کردن عمقی ، خاتمه فرآیند سرخ کردن زمانی است که ماهی به سطح روغن بیاید زیرا به دلیل جذب چربی وکاهش آب وزن مخصوص ماهی تغییر داده میشود اگر چه در طی سرخ کردن  دمای روغن زیاد است دمای درون گوشت زیر نقطه جوش آب است . لایه سطحی ماهی که دارای آرد سوخاری است دمای بالایی دارد و رنگ گوشت ماهی تیره شده  همچنین ترکیبات معطر ویژه ای در محصول بوجود می آید
ماهی سرخ شده را پس از سرد شدن در قوطی بسته بندی می نمایند. .و آنرا با محلول حاوی ۵-۳ درصد نمک و ۵/۳ – ۲ درصد اسید اسیتک می پوشاند توصیه شده از سرکه جو (مالت ) با سرکه حاوی ادویه و سبزیجات برای ماریناد سرخ شده استفاده شود .
نسبت ماهی به محلول پوشانده ۲ به ۱ ( ۲ ماهی ) است . بیشتر آبی که ماهی در طی عمل سرخ کردن از دست میدهد  بتدریج بوسیله محلول پوشاننده مجددا جایگزین می گردد. بنابراین قوطیهای کنسرو پر شده را چند ساعت در باز نگه داشته و دوباره تا لبه قوطی از محلول فوق پر کرده و سپس در بندی صورت می گیرد.

۳ – ۱ (تاریخ مصرف ) مدت نگهداری ماریناد ماهی
عموما مارینادها تنها برای یک دوره محدود پایدار می باشند. مواد نگهدارنده که در ماریناد سرد فقط اسید استیک و نمک است. اگر چه ماریناد پخته و سرخ شده حرارت داده می شوند و دمای گوشت به زیر ۱۰۰ درجه سانتی گراد می رسد اما این دما برای از بین بردن میکرواگانسم ها کافی نست . احتمال آلودگی در قوطی های که درزبندی  شده اند پس از عمل آوری وجود دارد تاریخ مصرف کنسروها به دمای انبار و مقدار و نوع باکترریهای موجود بستگی دارد. علائم فساد در مارینادها متفاوت بوده بطوریکه در ماریناد سرد ،‌ شکل گاز و ماریناد ژله ای تشکیل گاز و آبکی شدن و در ماریناد پخته تشکیل گاز و ظاهر لزجی شکل به خود گرفتن می باشد.
فسادی که در مارینادهای ماهی بوجود می آید به سه نوع فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی طبقه بندی می کنند.
۱- ۳- ۱ فساد فیزیکی
اگر مارینادهارا زیر صفر درجه سانتی گراد در انبار نگهداری کنند محتویات آن منجمد خواهد شد انبساط آب د رانجماد ممکن است برای ظروف شیشه ای و کنسروهای با قوطی ورقه  نازک خطرناک باشد. در ماریناد پخته بافت ژله ای توسط کریستالهای یخ بوجود آمده در معرض قرار خواهد گرفت . کنسروهایی که با محلولهای خیلی سرد پر شده اند اگر در محیط گرم نگهداری شوند، به آنها صدمه خواهد زد. در مارینادهای پخته اگر قبل از باد کردن کامل گوشت ماهی ، در ظروف بسته شود ، ممکن است قوطی باد کند ،‌اگر چه محتویات آن بندرت دچار فساد فیزیکی خواهد شد.
۲-۳-۱ فساد شیمیایی
فساد شیمیایی در نتیجه تاثیر اسید استیک بر روی فلز قوطی های کنسرو که به صورت نامناسب به لاک اندود شده یا از جنس قلع می باشد صورت می گیرد. به علت تاثیر اسید بر روی فلز ، گاز هیدروژن آزاد شده که سبب باد کردگی قوطی کنسرو می شود. فلز حل شده در محصول مزه فلزی ایجاد نموده و ضمن تغییر طعم ،‌محصول را غیر قابل قبول خواهد کرد.
۲- ۳- ۱ فساد بیولوژیکی
۳- فساد بیولوژیکی ممکن است در نتیجه ضربه ساده و با دکردگی شدید یا ترکیدگی قوطی کنسرو باشد  . فساد میکروبی در ماریناد ماهی دو دسته است، یکی ناشی ازفساد میکروبی پروتئین ماهی و دیگری ناشی از تحمیر قند یا دیگر افزودنیهای شیرین می باشد. در نتیجه فساد بیولوژیکی گاز عمدتا گاز دی اکسید کربن می باشد  و باعث تغییر محصول می گردد
با تجزیه گاز ها و بررسی ارگونولپتیکی می توان نوع فساد شیمیایی میکروبی را از هم تمیز داد.
علت اصلی فساد در مارینادها ی به غیر از تخمیر اسید لاکتیک وجود و حضور باکتریها در ماریناد سرد ، باکترهای پروتئولتیک رمارینادهای پخته و لزجی شدن ماریناد سرخ شده می باشد بالا بودن میزان اسید استیک و نمک در ظرف محتوی ماهی می تواند عمل باکتریهای فاسد کننده و عوامل لزج کننده را کنترل کرد . متوقف کردن باکتریهای اسید لاستیک خیلی مشکل استونیازمند اسید لاتیتک باغلظت زیاد میباشد ، مریناد ماهی بوسیله طعم و عطرشان و مجموعه شرایطی که جهت جلوگیری از رشــد باکتریها اعمال می شود از هم مـــتمایز می شوند اگر چه بواسطه غلظت زیاد اسید و نمک می توان مانع رشد و فعالیت باکتریها شد اما طعم و مزه ماریناد را خراب می کند (علیرغم اینکه غلظت بالای اسید و نمک مانع رشد و فعالیت باکتریها می گردد اما طعم و مزه ماریناد را خراب می کند )
بنابراین مهمترین شرط ضروری در عمل آوری ماریناد مواد خام با کیفیت بالا و رعایت اصول بهداشتی و اعمال محدودیهای بهداشتی که به ثبت رسده و زمان بندی کردن مراحل شامل جداول کار ، ابزار و وسایل و غیره در سراسر فرآیند عمل آوری می باشد.

۴-۱  انواع دیگر ماریناد
محصولات بخصوص دیگری نیز هست که در مارینادها مطرح شده اگر چه در زیر گروه این محصولات قرار نمی گیرد.
در امریکای جنوبی فرآورده ویژه ای که Escabeche,ceviche  گفته می شود و در میان آنها ممتاز تر parsiw از فیلیپین است.
Ceviche  از ماریناد ماهی یا ماهی نگهداری شده در آب پرتقال ترش ،‌آبلیمو  یا اسید تار تاریک حل شده در آب تهیه میشود فرآیند Ceviche فیله های بدون پوست ماهی به قطعات ۱۵-۱۰ سانتی متر بریده شده و با پیاز و سیر و ادویه جات و نمک مخلوط می شود . محلول ماریناد ، بدین قرار گرفت : آب پرتقال با لیمو و محلول اسید تا تاریک روی آنها ریخته و ماریناد یک شب بماند . این محصول را در مناطق گرم و مرطوب (گرمسیری ) ۵ روز می توان نگهداری کرد.
از قطعات ماهی سرخ شده و ماریناد  در سرکه برای تهیه escabche استفاده می شود.
( escabche از قطعات ماهی سرخ شده و ماریناد در سرکه تهیه شده است. )
اعلب سرکه با سیرو زنجبیل و پودر فلفل نیز چاشنی زده می شود گاهی ممکن است شکر اضافه نمایند
برای تهیه pakisw ماهی خام و نارگیل با هم، سرکه، نمک و گاهی شکر با هم در یک ظرف  جوشانده شده و با آب مخلوط و دوبار می جوشانند . این محصول چند روز قابل نگهداری است.

منابع :

۱- تکنولوژفرآورده های دریایی،علم فرآوری دکتر حسن رضوی شیراز
۲- K.k.balachandran  –   postharvest Technolody Of Fish and Fish Products
۳- K GOPA KUMAR – FISH PROCESSING TECHNOLOGY
۴- مقدمه ای بر تکنولوژی ماهی  -مترجم عبدالحمیدسید حسینیموضوعات :
تحقیق

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *