گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

بررسی چالشهای بانکداری الکترونیک و الویت بندی آن در بانک - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

آذر 12, 1394
597 بازدید
گزارش نسخه جدید

بررسی چالشهای بانکداری الکترونیک و الویت بندی آن در بانک


بررسی چالشهای بانکداری الکترونیک و الویت بندی آن در بانک

تعداد صفحات ۱۲۴ صفحه

قیمت ۳۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

فهرست مطالب

صفحه
چکیده ۸

۱-۱- مقدمه. ۹

۱-۲- بیان مساله. ۱۰

۱-۳- مدل مفهومی تحقیق.. ۱۱

چارت سازمانی بانکداری الکترونیک در بانک تجارت: ۱۱

۱-۴- اهمیت وضرورت تحقیق.. ۱۲

۱-۵- اهداف تحقیق.. ۱۳

۱-۶- سوالات تحقیق.. ۱۳

۱-۷- قلمرو تحقیق.. ۱۴

۱-۸- تعاریف واژه ها ۱۴

۱-۸-۱- تعاریف نظری.. ۱۴

۱-۸-۲- تعاریف عملیاتی.. ۱۵

۲-۱- مقدمه. ۱۷

۲-۲- تعریف بانکداری الکترونیکی.. ۱۷

۲-۳- تاریخچه بانکداری الکترونیکی.. ۱۸

۲-۴- سیر تحول بانکداری الکترونیک… ۲۰

۲-۵- کسب و کار الکترونیک… ۲۳

۲-۶- تجارت الکترونیک… ۲۴

۲-۷- مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی.. ۲۵

۲-۸- راهکارهای حرکت الکترونیکی از نظام بانکی سنتی به سوی بانکداری.. ۲۶

۲-۹- زیرساخت ها و بسترهای مورد نیاز برای توسعه بانکداری الکترونیکی.. ۲۸

۲-۱۰- مزایای بانکداری الکترونیکی.. ۳۰

۲-۱۱- معایب بانکداری الکترونیکی.. ۳۱

۲-۱۲- چالشهای بانکداری الکترونیک در ایران. ۴۵

۲-۱۲-۱- نبود برخی خدمات ویژه در بانکداری الکترونیکی.. ۴۵

۲-۱۲-۲- زیرساخت مالی و بانکی.. ۴۵

۲-۱۲-۳- زیرساختهای فرهنگی.. ۴۶

۲-۱۲-۴- سنگین بودن هزینه ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی.. ۴۶

۲-۱۲-۵- امنیت.. ۴۷

۲-۱۲-۵-۱- امنیت اتصالات ارتباطی.. ۴۷

۲-۱۲-۵-۳- امنیت پایانهها ۴۸

۲-۱۲-۵-۴- امنیت کارتهای بانکی.. ۴۸

۲-۱۲-۶- نبود تحقیقات کاربردی.. ۴۹

۲-۱۲-۷- اعتماد مشتری.. ۴۹

۲-۱۲-۸- ناآشنایی با فناوری.. ۵۰

۲-۱۲-۹- مقررات.. ۵۰

۲-۱۳- خدمات بانک تجارت.. ۵۰

۲-۱۴- پیشینه تحقیق۶۰

۳-۱- مقدمه. ۶۹

۳-۲- روش تحقیق.. ۶۹

۳-۳- جامعه آماری.. ۷۰

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری ۷۰

۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات.. ۷۰

۳-۶- ابزار جمع آوری اطلاعات.. ۷۱

روایی پرسشنامه: ۷۲

پایایی پرسشنامه: ۷۲

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۳

۴-۱- مقدمه. ۷۹

۴-۲- بررسی جمعیت شناسی.. ۷۹

۴-۳- ساختار درخت سلسله مراتب تصمیم در روش AHP: 84

۴-۴- مراحل ارزیابی با استفاده از AHP. 85

۴-۴-۱- ماتریس مقایسه ای معیارها نسبت به یکدیگر. ۸۵

۴-۴-۲- محاسبه کل امتیاز گزینه ها بر اساس معیارهای سه گانه. ۹۲

۴-۴-۳- محاسبه نرخ سازگاری.. ۹۴

۴-۵- تفسیر نتایج حاصل.. ۱۰۲

۵-۱- مقدمه. ۱۰۴

۵-۲- مروری مختصر بر تحقیق.. ۱۰۴

۵-۳ – بحث و نتیجه گیری سوالهای تحقیق.. ۱۰۵

۵-۴- بحث و مقایسه. ۱۰۸

۵-۵- محدویت های تحقیق.. ۱۰۹

۵-۶- پیشنهادات مبتنی بر نتایج سوالات: ۱۱۰

۵-۷- پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۱۱۱

منابع فارسی.. ۱۱۲

 

چکیده
تحقیق حاضر درصدد بررسی چالش­های بانکداری الکترونیک و اولویت­بندی آن در بانک تجارت استان مازندران می­باشد. به همین منظور این سوال صورت­بندی گردید که مهم­ترین چالش­های موجود در بانکداری الکترونیک (پایانه­های دریافت و پرداخت الکترونیک، بانکداری متمرکز الکترونیک و کارت­های بانکی) در بانک تجارت استان مازندران کدامند، و اولویت­بندی آنها چگونه می­باشد؟ تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است جامعه آماری این تحقیق تعداد ۳۰ نفر از خبرگان و متخصصان بانک تجارت استان مازندران می­باشند. نمونه این تحقیق شامل ۳۰ نفر که به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند، می­باشند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه چالش­های بانکداری الکترونیک (R.I=0.58) استفاده و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک سلسله مراتبی AHP ، این عوامل و چالش­های رتبه­بندی استفاده گردیده است. نتایج حاصله نشان داد که اولویت چالش­ها به ترتیب شامل پایانه های دریافت و پرداخت الکترونیک، بانکداری متمرکز الکترونیک و کارت­های بانکی می­باشد و بنابراین بانک تجارت در جهت رفع چالش­های موجود می­بایست توجه بیشتری به این عوامل داشته و سعی در مرتفع ساختن چالش­های فوق بنماید.

بررسی چالشهای بانکداری الکترونیک و الویت بندی آن در بانک

تعداد صفحات ۱۲۴ صفحه

قیمت ۳۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیدموضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *