گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با پذيرش دانشجو براي رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و نحوه اعلام علاقمندي و انتخاب مورد و يا موارد رشته‌هاي تحصيلي خاص در آزمون سراسري سال 1393


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با پذيرش دانشجو براي رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و نحوه اعلام علاقمندي و انتخاب مورد و يا موارد رشته‌هاي تحصيلي خاص در آزمون سراسري سال 1393
تیر 1, 1393
1269 بازدید
گزارش نسخه جدید

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با پذيرش دانشجو براي رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و نحوه اعلام علاقمندي و انتخاب مورد و يا موارد رشته‌هاي تحصيلي خاص در آزمون سراسري سال 1393


مقدمه: داوطلبان‌ گرامي با سلام، ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلبان و ادامه‌ تحصيل‌ در مقاطع‌ مختلف آموزش‌ عالي كشور و كسب‌ مراتب‌ عاليه‌ علمي ، به منظور آشنائي با اطلاعات عمومي و شرايط و ضوابط هر يك از مؤسسات آموزش عالي داراي شرايط خاص و نحوه اعلام علاقمندي به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص، مطالعه اين مطالب براي شما مفيد و الزامي دانسته و به داوطلبان توصيه  مي شود كه با دقت اين مطالب را مطالعه نمايند.

داوطلبان مي‌بايست شماره مورد يا موارد رشته‌هاي داراي شرايط خاص را از اين اطلاعيه انتخاب و به صورت اينترنتي از تاريخ 1/4/1393 تا 10/4/1393 از طريق سايت سازمان به نشاني: www.sanjesh.org اقدام به درج اعلام علاقمندي به رشته‌هاي خاص نمايند. لازم به تأكيد است به درخواست‌هاي غير از روش اينترنتي ترتيب اثر داده نمي‌شود.

تعريف رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ داراي‌ شرايط خاص: رشته‌هاي‌ داراي شرايط خاص رشته‌هايي هستند كه نياز به‌ اقداماتي‌ نظير مصاحبه‌، معاينه‌ و آزمون علمي و يا عملي دارند و داوطلبان‌ علاقه‌مند به‌ انتخاب‌ اينگونه‌ رشته‌ها بايد شماره موارد را از جداول ذيل استخراج و حداكثر دو مورد از اين موارد را در سايت سازمان درج نمايند و در صورتي‌كه‌ نام آنان‌ در رديف‌ معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ رشته‌هاي‌ مذكور براي‌ مصاحبه‌ و معاينه‌ اعلام‌ گردد (اعم‌ از اينكه‌ در مراحل‌ مصاحبه‌، معاينه‌ و آزمون علمي و يا عملي شركت‌ نمايند يا ننمايند) بايد در زمان‌ انتخاب‌ رشته‌، كدرشته‌ يا كدرشته‌هاي‌ مذكور را به‌ عنوان‌ يك‌ يا چند رشته از انتخاب‌هاي‌ مجاز خود به‌ نحوي‌ كه‌ در دفترچه‌ شماره 2 (دفترچه‌ انتخاب‌ رشته‌) منعكس‌ مي‌گردد فقط از اولويت يكم تا اولويت‌ نهم انتخاب نمايند.

لذا داوطلبان‌ پس ‌از مطالعه‌ دقيق ضوابط و شرايط عمومي‌ و اختصاصي‌ هر يك‌ از رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ مربوط به‌ گروه‌ آزمايشي‌ خود شماره‌ مورد يا موارد مربوط به رشته‌هاي‌ مورد علاقه‌ خود را از جدول شماره 1 (براي‌ داوطلبان‌ گروههاي آزمايشي  علوم‌رياضي‌‌وفني‌، علوم‌‌تجربي‌، علوم‌‌انساني وهنر‌)، جدول‌ شماره 5 (داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌)، جدول‌ شماره 8 (داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ تجربي‌)، جدول‌ شماره 12 (داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني‌) و جدول‌ شماره 15 (داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ هنر) استخراج‌ و انتخاب نمايند.

 

تذكرات مهم: 1- آن ‌دسته ‌از داوطلباني‌كه‌ علاقه‌مندي‌ خود را به ‌هر يك از رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه امام صادق(ع) و يا دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري/ دادگستري، در زمان ثبت‌نام آزمون سراسري ازطريق سايت دانشگاه ذيربط اعلام نموده‌اند، نياز به اقدام خاصي در اين مرحله ندارند2- متقاضيان دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري چنانچه مجاز به انتخاب رشته شوند و در رديف معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت اين دانشگاه در مردادماه قرار گيرند، لازم است در زمان انتخاب رشته، كدرشته‌هاي تحصيلي اين دانشگاه را تا اولويت نهم و قبل از دهم انتخاب نمايند.3- متقاضيان رشته‌هاي‌ تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي واحدهاي( بندرعباس، تهران، سنندج و زاهدان) و دانشگاه صنعتي مالك اشتر لازم است شماره مورد و يا موارد را از گروه‌ آزمايشي‌ مربوط استخراج و در سايت سازمان درج نمايند، در صورتي‌ كه متقاضيان هر يك از رشته‌هاي فوق‌الذكر‌ در رديف‌ معرفي‌شدگان ‌چند برابر ظرفيت قرار گيرند، به‌ هنگام ‌انتخاب ‌رشته‌ لازم‌ است‌ كدرشته‌ يا كدرشته‌هاي ‌مربوط را از اولويت‌ اول‌ انتخابي‌ تا حداكثر اولويت‌ سي‌ام‌ در هر اولويتي‌ كه‌ علاقه‌مند باشند انتخاب‌ كنند و داوطلباني‌ كه‌ دو مورد از موردهاي‌ مربوط به‌ گروه‌ آزمايشي ‌خود را انتخاب‌ كرده‌اند، مجاز مي‌باشند علاوه‌ بر دو مورد انتخابي‌، شماره موارد مربوط به رشته‌هاي‌ دانشگاه‌هاي فوق را نيز به ‌عنوان‌ مورد سوم‌ انتخاب‌ نمايند.

4- ملاك نهايي براي ظرفيتها، عنوان رشته‌ها و نيمسال پذيرش براي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، موارد درج شده در دفترچه راهنماي انتخاب رشته(دفترچه شماره 2) خواهد بود.

قسمت اول

مؤسساتي كه در رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص از بين داوطلبان چند گروه آزمايشي دانشجو مي‌پذيرند

داوطلبان علاقمند به ادامه تحصيل و انتخاب هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مندرج در جدول شماره (1) لازم است با توجه به شرايط و ضوابط مؤسسات مذكور كه در ذيل جدول رشته‌هاي تحصيلي هر يك از مؤسسات درج گرديده است مورد علاقمندي خود را به انتخاب رشته يا رشته‌هاي ذيربط مشخص نمايند.

جدول شماره 1- رشته‌هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي كه از چند گروه آزمايشي دانشجو مي‌پذيرند

عنوان رشته تحصيلي/ نام مؤسسه آموزش عاليشماره ‌مواردي كه‌ بايد در سايت اينترنتي سازمان درج شود عنوان رشته تحصيلي/ نام مؤسسه آموزش عاليشماره ‌مواردي كه‌ بايد در سايت اينترنتي سازمان درج شود
رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شهيد مطهري- تهران1رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي واحد زاهدان4
رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي واحد تهران2رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي واحد سنندج5
رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي واحد بندرعباس3رشته‌ تحصيلي مديريت فرهنگي هنري دانشگاه غيردولتي -غيرانتفاعي سوره تهران6

 

جدول شماره 2- رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شهيد مطهري ـ تهران‌

(پذيرش دانشجو از بين داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي  علوم رياضي‌وفني، علوم تجربي و علوم انساني مي‌باشد.)

مقطع تحصيليجنس ‌پذيرشظرفيت ‌پذيرش نيمسالعنوان رشته مقطع تحصيليجنس ‌پذيرشظرفيت ‌پذيرش نيمسالعنوان رشته
دوماولدوماول
كارشناسيمردزن150الهيات و معارف اسلامي –

فلسفه و حكمت اسلامي‌

 كارشناسيمردزن200الهيات و معارف اسلامي –

فقه و حقوق اسلامي‌

 

شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه شهيد مطهري:

الف) شرایط عمومی: 1- متدین به دین مبین اسلام و مذهب جعفري و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران. 2- داشتن حسن شهرت و علاقمندي به تحصيلات حوزوی. 3- متولدین سال 1373 به بعد. 4- احراز صلاحيت‌هاي علمي و عمومي.

ب) اطلاعات لازم: 1- تحصيل در اين دانشگاه بصورت تمام وقت می‌باشد. 2- براي كليه پذيرفته‌شدگان اين مركز، تركيبي از نظام آموزشي و مفاد درسي حوزه ودانشگاه ارائه مي‌شود. 3- پذیرفته‌شدگان برادر پس از فراغت ازتحصیل درصورت تمایل وداشتن شرایط لازم می‌توانند به لباس مقدس روحانیت ملبس‌شوند.4-اين دانشگاه براي دانشجويان خواهر فاقد خوابگاه مي‌باشد.5-قبولي قطعي در اين دانشگاه پس از مصاحبه و احراز صلاحيتهاي عمومي و علمي مي‌باشد.

 

 

جدول شماره 3- رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي ـ دوره روزانه واحدهاي(تهران، بندرعباس، زاهدان و سنندج)

(پذيرش دانشجو از بين ‌داوطلبان ‌گروه‌هاي ‌آزمايشي علوم رياضي‌وفني، علوم تجربي و علوم انساني مي‌باشد)

عنوان رشتهظرفيت پذيرش نيمسالجنس پذيرشمقطع تحصيلي
اولدومزنمرد
 فقه‌ و حقوق‌ اماميه‌ (واحد بندرعباس)402020كارشناسي
 فقه‌ و حقوق‌ اماميه‌ (واحد تهران)402020كارشناسي
 فقه‌ و حقوق ‌اماميه‌ (واحد ‌زاهدان)402020كارشناسي
 فقه‌ و حقوق‌ اماميه‌ (واحد سنندج)402020كارشناسي
 علوم قرآن مجيد (واحد تهران)402020كارشناسي
 فقه‌ و حقوق ‌شافعي‌ (واحد بندرعباس)402020كارشناسي
 فقه‌ و حقوق ‌شافعي ‌(واحد تهران)402020كارشناسي
 فقه‌ و حقوق ‌شافعي‌ (واحد سنندج)402020كارشناسي
 فقه ‌و حقوق حنفي (واحد تهران)402020كارشناسي
 فقه‌ و حقوق ‌حنفي ‌(واحد زاهدان)402020كارشناسي
 تاريخ اسلام (واحد تهران)2020كارشناسي
 اديان‌ و مذاهب‌ (واحد تهران)2020كارشناسي
 فلسفه‌ و عرفان ‌اسلامي ‌(واحد تهران)2020كارشناسي
 علوم قرآن مجيد (واحد سنندج)402020كارشناسي
 علوم قرآن مجيد (واحد بندرعباس)402020كارشناسي
 علوم قرآن مجيد (واحد زاهدان)402020كارشناسي

 

 شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه مذاهب اسلامي واحدهاي(تهران ـ بندرعباس ـ زاهدان ـ سنندج):

الف) شرايط عمومي: 1- متدين به دين مبين اسلام. 2- التزام عملي به مقررات اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران. 3- عدم سوءپيشينه كيفري به تشخيص مراجع ذيصلاح.4- عدم سابقه وابستگي و هواداري به نفع گروه‌ها و مكاتب الحادي و محارب و فساد اخلاقي. 5- داشتن سلامت و توانايي كامل جسمي (جانبازان انقلاب اسلامي از اين شرط مستثني هستند). 6- سلامت كامل روحي و عدم اعتياد به مواد مخدر. 7- پايبندي به اتحاد مسلمين و تقريب بين مذاهب اسلامي. 8- گزينش از بين داوطلبان مرد و زن متولدين سال 1371 و بعد از آن صورت خواهد پذيرفت.

ب) شرايط اختصاصي: 1- علاقمندي به تقريب و همبستگي مذاهب اسلامي. 2- عدم تعهد خدمت در دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي. 3- حافظين قرآن هنگام پذيرش داراي اولويت مي‌باشند. 4- پذيرش نهايي پذيرفته‌شدگان آزمون كتبي، منوط به قبولي در آزمون شفاهي (مصاحبه) مي‌باشد. 5- رشته‌هاي فقه و حقوق شافعي و فقه حقوق حنفي، مختص برادران و خواهران اهل سنت مي‌باشد.

ج) اطلاعات لازم: 1– زمان دوره آموزشي 4 سال تحصيلي از تاريخ شروع خواهد بود. 2- روش تحصيل در اين دانشگاه بر اساس استفاده از تجربيات جديد حوزه و دانشگاه مي‌باشد و دانشگاه با توجه به مقتضيات خاص خود مواد درسي لازم را كه صلاح بداند به صورت پيش‌نياز در طول ترم اضافه مي‌نمايد. 3- نظام درسي اين دانشگاه واحدي است و واحدهاي درسي در هر ترم تحصيلي بر حسب مقتضيات دانشگاه ارائه مي‌گردد. 4- كلاس‌هاي درسي به صورت حضوري تشكيل خواهد شد، لذا حضور دائم دانشجو در همه كلاس‌ها و برنامه‌ها ضروري است. 5- دانشجو متعهد مي‌باشد كليه ضوابط و آيين‌نامه‌هاي داخلي دانشگاه را رعايت و اجرا نمايد. 6- تحصيل در اين دانشگاه رايگان بوده و هيچگونه شهريه‌اي از دانشجو دريافت نمي‌شود. 7- به فارغ‌التحصيلان مدرك كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطا خواهد شد. 8- دانشجويان طبق مقررات و ضوابط از مزاياي خوابگاه و تغذيه برخوردار خواهند بود. 9- وام تحصيلي و مسكن در صورت تأمين اعتبار برابر ضوابط خاص خود از طريق صندوق رفاه دانشجويان به افراد واجد شرايط پرداخت خواهد شد.

 

جدول شماره 4- رشته ‌مديريت فرهنگي هنري دانشگاه غيردولتي –  غيرانتفاعي سوره تهران

(پذيرش دانشجو از بين داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي‌وفني، علوم تجربي، علوم انساني  و هنر مي‌باشد)

مقطع تحصيليجنس ‌پذيرشظرفيت ‌پذيرش نيمسالعنوان رشته
دوماول
كارشناسيمردزن60مديريت فرهنگي هنري

 

شرايط، ضوابط و اطلاعات لازم درخصوص تحصيل در دانشگاه غيردولتي – غيرانتفاعي سوره تهران

پذیرش دانشجو در این مؤسسه برای کلیه رشته ها به صورت شرایط خاص بوده و معرفی‌شدگان باید در مراحل مصاحبه و حسب مورد در آزمون عملی رشته ذیربط شرکت نمایند. 2- تأکید بر رعایت کلیه مقررات و ضوابط دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شرایط و ضوابط خاص مؤسسه به ویژه رعایت شئونات هنرمند متدین و متعهد از اولویت‌های پذیرش این مؤسسه می‌باشد. که در طول دوره تحصیل برای پذیرفته‌شدگان الزامی است و پذیرش نهایی منوط به تائید گزینش سازمان تبلیغات اسلامی خواهد بود. 3- دانشجویان در صورت انصراف و یا انتقال به سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، باید کلیه شهریه ثابت ترم‌های باقیمانده را برابر ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت نمایند. 4- مؤسسه هیچگونه تعهدی در قبال تآمین خوابگاه ندارد. 5- کلیه هزینه‌های مصرفی کارگاهی و اردوهای علمی و رساله پایان‌نامه تحصیلی به عهده دانشجو می‌باشد. 6- پذیرفته‌شدگان به تناسب رشته تحصیلی و تشخیص گروه آموزشی مربوطه موظف به گذراندن واحدهای پیش‌نیاز خواهند بود. 7- پذیرش فرزندان شاهد‍، فرزندان جانبازان بالای 40 درصد، فرزندان آزادگان، حافظان قرآن کریم و همچنین بسیجیان فعال در الویت می‌باشد. 8- رتبه‌هاي زير 200 كشوري و المپيادي‌ها از تخفيف شهريه در طول دوره تحصيلي مجاز بهره مند خواهند شد.   آدرس موسسه: تهران، خيابان آزادي، بين خوش و بهبودي، نبش کوچه کامياران، پلاک 398. تلفن: 46-66354245-021  نشاني اينترنتي: www.soore.ac.ir

 

 

 قسمت دوم

رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ داراي‌ شرايط خاص‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي و فني

داوطلبان علاقمند به تحصيل در هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مندرج در جدول شماره (5) لازم است با توجه به شرايط و ضوابط مؤسسات مذكور كه در ذيل جدول رشته‌هاي تحصيلي هر يك از مؤسسات درج گرديده است علاقمندي خود را به انتخاب رشته يا رشته‌هاي ذيربط اعلام نمايند.

 

جدول‌ شماره 5 – رشته‌‌هاي‌ تحصيلي گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني

عنوان رشته تحصيلي/ نام مؤسسه آموزش عالي شماره مواردي كه بايد در سايت اينترنتي سازمان درج شود
رشته‌هاي ‌تحصيلي‌ دانشگاه ‌صنعتي ‌مالك ‌اشتر  (دوره روزانه)7
رشته‌هاي ‌تحصيلي‌ دانشگاه ‌صنعتي ‌مالك ‌اشتر  (دوره شبانه)8
معماري داخلي دانشگاه غيردولتي – غيرانتفاعي سوره تهران9
مهندسي معماري دانشگاه غيردولتي – غيرانتفاعي سوره تهران10
مهندسي شهرسازي دانشگاه غيردولتي – غيرانتفاعي سوره تهران11

 

جدول شماره 6- رشته‌هاي ‌تحصيلي دانشگاه‌ صنعتي‌ مالك ‌اشتر وابسته به وزارت ‌دفاع‌ (محل تحصيل شاهين‌شهر اصفهان)

عنوان رشتهظرفيت پذيرش نيمسالجنس پذيرشمقطع تحصيليدوره
اولدومزنمرد
مهندسي هوا فضا40مردكارشناسيروزانه و شبانه
مهندسي اپتيك و ليزر40مردكارشناسيروزانه و شبانه
مهندسي دريا ـ كشتي سازي40مردكارشناسيروزانه و شبانه

شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه صنعتي مالك اشتر:

1- متعهد و متدين بودن به دين مبين اسلام، تابعيت جمهوري اسلامي و التزام عملي به نظام و قوانين جمهوري ‌اسلامي ‌ايران و اعتقادبه ولايت ‌فقيه.
2- داشتن سلامت جسماني متناسب با دوره تحصيلي و نداشتن سوء‌پيشينه كيفري. 3- پذيرش دانشجو منحصراً از بين داوطلبان مرد صورت خواهد پذيرفت. 4- احراز صلاحيت‌هاي ‌لازم برابر ضوابط هسته گزينش وزارت دفاع. 5- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به ‌احزاب و گروه‌هاي سياسي غيرقانوني و يا الحادي. 6- با توجه به ممنوعيت‌هاي قانوني، دانشجويان اين دانشگاه تحت هيچ عنوان نمي‌توانند در فعاليت‌هاي سياسي و حزبي شركت نمايند. 7- حداكثر سن داوطلبان تا تاريخ 31/6/93،  22 سال وكساني كه خدمت وظيفه عمومي را انجام داده باشند 24 سال تمام مي‌باشد (تبصره: كاركنان نيروهاي مسلح از شرط سني معاف مي‌باشند و پذيرش آنان منوط به موافقت يگان مربوط با انتساب به تحصيل خواهد بود). 8- در هر مرحله اي كه شرايط داوطلب مغاير با شرايط پذيرش دانشگاه تشخيص داده شود، از ادامه مراحل گزينش و يا تحصيل داوطلب در اين دانشگاه جلوگيري بعمل مي‌آيد. 9- دانشجويان با استفاده از تسهيلات يارانه‌اي از مزاياي ناهار و خوابگاه (در حد امكان منحصراً براي دانشجويان غيربومي) برخوردار خواهند شد. 10- برابر ضوابط و مقررات آموزشي وزارت علوم و با توجه به نيازهاي صنايع دفاعي كشور تا 30 درصد از دروس تخصصي رشته‌هاي تحصيلي اين دانشگاه اصلاح و تغيير مي‌يابد. 11- برنامه آموزشي دانشگاه مطابق برنامه آموزشي مصوب شورايعالي برنامه ريزي وزارت علوم خواهد بود و به دانش‌آموختگان دانشنامه كارشناسي پيوسته مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء مي‌شود. 12- كارآموزي دانشجويان منتخب در تابستان در صنايع دفاعي كشور انجام خواهد شد. 13- دانشجويان اين دانشگاه برابر ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط در طول تحصيل برنامه‌هاي تربيتي، علمي و پژوهشي، بازديدهاي علمي و كلاس‌هاي ويژه شركت نمايند. 14- انتخاب گرايش رشته تحصيلي در هر يك از رشته محل‌ها با توجه به دروس اختصاصي و تغييراتي كه در سرفصل‌ها انجام مي‌شود، توسط اين دانشگاه تعيين خواهد شد. 15- دانشجويان بايد در طول تحصيل تمامي ضوابط اين دانشگاه را رعايت نمايند. 16- آن دسته از داوطلباني كه معدل كل ديپلم متوسطه آنان بالاتر از 18 باشد، در اعلام نتايج گزينش‌هاي دانشگاه داراي اولويت خواهند بود. 17- دانشجويان در طول تحصيل مجاز به انتقال و تغيير رشته نيستند (مگر در شرايط خاص به تشخيص دانشگاه). 18- محل تحصيل پذيرفته‌شدگان اصفهان شاهين‌شهر (18كيلومتري شهر اصفهان) –انتهاي خيابان فردوسي- دانشگاه صنعتي مالك اشتر مي‌باشد. 19- پذيرفته شدگان همانند ساير دانشجويان صرفاً از مزاياي صندوق‌هاي رفاه دانشجويان مطابق با آئين‌نامه‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده خواهند نمود. 20- براساس برنامه تأمين نيروي انساني وزارت دفاع در برنامه پنجم توسعه آن دسته از دانشجوياني كه صلاحيت‌هاي علمي، اخلاقي و عمومي لازم را برابر دستورالعمل‌هاي وزارت دفاع تا پايان تحصيلات خويش دارا باشند در اولويت جذب و همكاري با سازمان‌هاي تابعه وزارت دفاع قرار مي‌گيرند.نشاني اينترنتي:www.mut.ac.ir

 

 

جدول شماره 7- رشته‌هاي ‌تحصيلي دانشگاه غيردولتي – غيرانتفاعي سوره تهران

عنوان رشتهظرفيت پذيرش نيمسالجنس پذيرشمقطع تحصيلي
اولدوم
معماري داخلي60زنمردكارشناسي
مهندسي معماري60زنمردكارشناسي
مهندسي شهرسازي60زنمردكارشناسي

* شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه غيردولتي – غيرانتفاعي سوره تهران در ذيل جدول شماره 4 همين اطلاعيه درج شده است.

 

 قسمت سوم

رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ داراي‌ شرايط خاص‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ تجربي

‌ داوطلبان علاقمند به ادامه تحصيل و انتخاب هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مندرج در جدول شماره (8) لازم است با توجه به شرايط و ضوابط مؤسسات مذكور كه در ذيل جدول رشته‌هاي تحصيلي هر يك از مؤسسات درج گرديده است علاقمندي خود را به انتخاب رشته يا رشته‌هاي ذيربط اعلام نمايند.

جدول شماره 8- رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ تجربي‌

عنوان رشته تحصيلي/ نام مؤسسه آموزش عاليشماره ‌مواردي كه‌ بايد در سايت اينترنتي سازمان درج شود عنوان رشته تحصيلي/ نام مؤسسه آموزش عاليشماره ‌مواردي كه‌ بايد در سايت اينترنتي سازمان درج شود
پزشكي- دانشگاه علوم ‌پزشكي ‌ارتش ج.ا.ا7پزشكي- دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج)-تهران14
دندانپزشكي- دانشگاه علوم ‌پزشكي ‌ارتش ج.ا.ا8
پرستاري- ‌دانشگاه ‌علوم پزشكي ‌‌ارتش‌ ج.ا.ا9پرستاري- دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج)-تهران15
مهندسي بهداشت حرفه‌اي-دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج)-تهران16
كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشكي ارتش ج.ا.ا10
رشته‌هاي كارشناسي دانشكده ‌پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش ج.ا.ا11
بورسيه‌ رشته ‌‌‌‌‌پزشكي ‌‌‌دانشگاه علوم‌‌ پزشكي‌‌ ‌‌‌‌ارتش‌ ‌‌در ‌ساير دانشگاه‌هاي‌‌ علوم‌ پزشكي (‌تهران، شهيد بهشتي)12مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج)-تهران17
بورسيه ‌رشته داروسازي ‌‌‌دانشگاه ‌علوم‌‌ پزشكي‌‌ ‌‌‌‌ارتش‌ ‌‌در ساير دانشگاه‌هاي‌‌ علوم‌ پزشكي ‌(تهران، شهيد بهشتي، شيراز، مشهد و اصفهان)13ساير رشته‌هاي تحصيلي كارشناسي دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج)-تهران18

شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي و امتيازات داوطلبان دوره روزانه دانشگاه علوم پزشكي ارتش‌‌ ج.ا.ا (رشته‌هاي‌ ‌‌پزشكي، دندانپزشكي‌، پرستاري، پيرا‌‌پزشكي) و بورسيه رشته‌هاي پزشكي و داروسازي ارتش ج.ا.ا در ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش ‌عالي:

الف) شرايط عمومي: 1- متدين به دين مبين اسلام. و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه 2- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و ايراني‌الاصل بودن. 3- ايمان به انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آن. 4- عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران. 5- عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي. 6- عدم سابقه عضويت و يا وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي و الحادي و غيرقانوني. 7- عدم معروفيت به فساد اخلاقي و عدم اعتياد به مواد مخدر. 8- عدم سوءپيشينه كيفري برابر اعلام مراجع ذيصلاح. 9- سپردن تعهد لازم مبني بر پرداخت دوبرابر هزينه‌هاي دوره آموزشي، در صورت استعفا و يا اخراج برابر قوانين و مقررات ارتش. 10- نداشتن كارت معافيت پزشكي از حوزه نظام وظيفه. 11-داشتن سلامت جسماني و رواني و تناسب اندام (حداقل قد165 سانتي متر) برابر تائيد مركز معاينات پزشكي نيروي زميني ارتش ج.ا.ا.

ب) شرايط اختصاصي: 1- حداقل سن در هنگام پذيرش داوطلبان 16 سال و حداكثر سن 22 سال تمام (مبناي احتساب سن براي داوطلبان نيمسال اول 31/6/93 و براي داوطلبان نيمسال دوم 30/11/93 خواهد بود). 2- داوطلباني كه در حال انجام خدمت مقدس سربازی در نیروهای مسلح بوده و یا آن را به اتمام رسانیده‌اند، مدت خدمت دوره ضرورت( خدمت مقدس سربازي) به حداکثر سن (22 سال) اضافه مي‌گردد. 3- در زمان پذيرش 5 سال به حداکثر سن داوطلبانی که از بستگان درجه یک شهدا(فرزند شهيد) ‌مي‌باشند اضافه خواهد شد. 4- دارندگان معدل کل پايان تحصيلات دوره متوسطه: الف) معدل كل 18 و بالاتر از آن برای داوطلبان رشته پزشکی و بورسیه پزشکی، دندانپزشکی و بورسیه داروسازی و كسب نمره علمي بالاتر از 9000 در رشته پزشكي و داروسازي در آزمون سراسري و كسب نمره علمي بالاتر از 9200 در رشته دندانپزشكي. ب) معدل كل 16 و بالاتر از آن برای داوطلبان رشته‌های پرستاری، كارشناسي و کارشناسی پیراپزشکی و كسب نمره علمي بالاتر از 7000 در آزمون سراسري. 5- مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه برای داوطلبین آقا (دارا بودن گواهی اشتغال به تحصیل برای متولدین 1374 و بعد از آن، دارا بودن گواهی پایان تحصیلات متوسطه و پیش‌دانشگاهی و دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت برای متولدین 1372 و قبل از آن، دارا بودن گواهی اشتغال به خدمت سربازی برای داوطلبان سرباز بدون اضافه خدمت سنواتي، دارا بودن کارت پایان خدمت جهت داوطلبان منقضی خدمت). 6- احراز صلاحیت علمی به تائید هیئت علمی منتخب دانشگاه. 7-داوطلباني كه در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي كشور شاغل به تحصيل مي‌باشند بايستي در موقع پذيرش برگه تسويه حساب و يا نامه انصراف از تحصيل دانشگاه مربوط را ارائه نمايند.8- احراز صلاحيت مكتبي، امنيتي و موفقيت در مصاحبه علمي، روانسنجي، تست ورزش و تحقيقات لازم به تائيد مرکز گزينش نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران. 9- داوطلبان در هنگام ثبت‌نام نبايستي در استخدام هيچيك از سازمان‌ها و دوايردولتي وغير دولتي باشند. 10- شرايط ادامه تحصيل در دانشگاه علوم پزشکی ارتش، ضمن رعايت ضوابط و مقررات آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تابع مقررات ارتش جمهوري اسلامي ايران نيز مي‌باشد. 11- دانشجويان پس از فراغت از تحصيل جهت اشتغال در يكي از مراكز ستاد فرماندهی آجا، نيروهاي زميني، قرارگاه پدافند هوايي، و دريايي و سازمان هاي تابعه ارتش در کل کشور براساس رتبه بندي و  معدل كل نمرات طول تحصيل تقسيم خواهند شد. 12- در صورت انصراف دانشجو و يا ارتكاب اعمالي كه موجب اخراج وي از ارتش گردد، علاوه بر جبران خسارات مالي (دوبرابر هزينه‌هاي آموزشي و آمادي) از ادامه تحصيل در رشته مربوطه در این دانشگاه محروم خواهد شد. 13- معرفي ضامن معتبر و سپردن تعهد خدمتي برابر ضوابط و مقررات ارتش در هر نقطه از كشور. 14- ارائه مجوز ادامه تحصیل از کارگزینی نیروی مربوطه برای کارکنان ارتش جمهوري اسلامي ايران (نظامیان و کارمندان) .15- ادامه تحصيل كاركنان پايور باستناد تبصره 2 ماده 49 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران در صورت ارائه مجوز از نيروي مربوطه در فواصل درجات گروهبان يكمي تا استوار يكمي و كارمندان با حداكثر سن 25 سال امكان‌پذير مي‌باشد. 16- پوشيدن لباس مصوب ارتشي براي دانشجويان اين دانشگاه الزامي است.. 17- فارغ‌التحصیلان مقاطع کاردانی و بالاتر حق انتخاب اين رشته‌ها را ندارند. 18- بعد از قبولي در اين دانشگاه امكان تغيير رشته و يا انتقال دائم در هيچ مقطع و رشته‌اي وجود ندارد.

ج) امتيازات: 1- تحصيل در دانشگاه علوم پزشکی ارتش براي تمامي رشته از جمله رشته هاي بورسيه شبانه روزي و رایگان بوده (هیچگونه هزینه‌ای از دانشجو دریافت نمی‌شود) و كليه امكانات زيست، مسكن، خوراك، پوشاك، تحصيل، بهداشت و درمان و وسايل كمك آموزشي رايگان و به عهده ارتش جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. 2- پس از فارغ‌التحصيلي دانشجويان پزشکی، بورسیه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به درجه ستوانیکمی، دانشجویان کارشناسی پیراپزشکی به درجه ستواندومی، دانشجویان کاردانی پیراپزشکی به درجه ستوانسومی نائل خواهند شد. در خصوص دانشجویان پرستاری از آنجائیکه استخدام آنان بصورت کارمندی می‌باشد، پس از فراغت از تحصیل به رتبه 11 (معادل درجه ستواندومی) نائل می‌گردند. 3- به فارغ‌التحصیلان مدرک کارشناسی و دکترای حرفه‌ای (مطابق با رشته فارغ‌التحصیلی) مورد تائید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعطا خواهد شد. 4- دانشجو از بدو ورود به استخدام رسمی ارتش جمهوري اسلامي ايران درخواهد آمد. 5- دانشجویان در طول مدت تحصیل ماهیانه مبلغی (مشمول پرداخت حقوق برابر قانون هماهنگ پرداخت) به عنوان کمک هزینه تحصیلی دریافت خواهند نمود. 6- دانشجويان ارتش از تسهيلاتي مانند: مسكن، حكمت كارت، دفترچه بيمه درماني و بيمه عمر براي خود و عائله تحت تكفل و وام‌هاي مصوب برخوردار خواهند شد. 7- دانشجویان رتبه‌های ممتاز و نخبه كه برابر راي دانشگاه محل تحصيل خود مشمول آيين نامه‌هاي مربوطه باشند، ضمن برخورداری از جوایز نفیس و مساعدت‌های لازم مجاز به استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان برای ادامه تحصیل در  مقاطع تحصیلی بعدی بدون آزمون ورودی می‌باشند. 8- امکان ادامه تحصیل در همه مقاطع با توجه به نیاز سازمان و با هماهنگی کارگزینی نیروی مربوطه وجود دارد. 9- دانشجویان پس از فراغت از تحصیل امکان شرکت در دوره‌های طولی ، عرضی و پودمانی در داخل و خارج از کشور را برابر روش جاری و قوانین ارتش جمهوري اسلامي ايران خواهند داشت. داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دانشگاه علوم پزشکی ارتش به سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس www.armyums.ac.ir مراجعه نمایند.ضمناً نتايج از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد و ثبت نام داوطلبان در اين دانشگاه و شركت در معاينات جسماني و مصاحبه‌ها به معني آگاهي از تمامي ضوابط و مقررات دانشگاه علوم پزشكي ارتش مي‌باشد.

 

جدول شماره 9- رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه‌ علوم پزشكي‌ ارتش‌ ج.ا.ا

 

عنوان رشتهظرفيت پذيرش نيمسالجنس پذيرشمقطع تحصيلي
اولدوم
پزشكي20مرددكتري حرفه‌اي
دندانپزشكي9مرددكتري حرفه‌اي
پرستاري15مردكارشناسي
پرستاري15زنكارشناسي
علوم آزمايشگاهي7مردكارشناسي
كارشناسي تكنولوژي پرتو شناسي9مردكارشناسي
كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت4مردكارشناسي
اتاق عمل12مردكارشناسي
هوشبري8مردكارشناسي

 

جدول شماره 10-بورسيه ‌رشته‌هاي‌ ‌‌پزشكي  و داروسازي ‌‌ارتش ‌‌ج.‌‌ا.‌‌ا‌ در دانشگاه‌هاي ‌علوم ‌پزشكي ‌‌(تهران، شهيد بهشتي، شيراز، مشهد و اصفهان)

 

عنوان

رشته

ظرفيت پذيرش نيمسالجنس پذيرشمقطع تحصيليتوضيحات
اولدوم
پزشكي2زندكتري حرفه‌ايدانشگاه‌هاي ‌علوم ‌پزشكي: تهران(1 نفر)، شهيد بهشتي(1 نفر)
داروسازي5مرددكتري حرفه‌ايدانشگاه‌هاي ‌علوم‌ پزشكي: تهران(1 نفر)، شهيد بهشتي(1 نفر)، شيراز(1 نفر)، مشهد(1 نفر) و اصفهان(1 نفر)

* شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي بورسيه ‌رشته‌هاي ‌‌پزشكي و داروسازي مقطع دكتري حرفه‌اي و عمومي ‌‌ارتش ‌‌‌جمهوري ‌‌اسلامي ‌‌ايران‌ در دانشگاه‌هاي ‌علوم ‌پزشكي ‌كشور در ابتداي بخش گروه آزمايشي علوم تجربي در همين اطلاعيه درج شده است.

 

شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج)-تهران دوره روزانه:

الف) شرایط عمومی: 1– اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی(ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوریاسلامی ایران. 2-اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه. 3-التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازیناخلاق اسلامی. 4-عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی. 5-نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروه‌ها و سازمان‌های غیراسلامی، التقاطی، الحادی و غیرقانونی. 6-عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامیایران. 7-عدم اعتیاد به مواد مخدر و محرومیت از خدمات دولتی. 8-داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر. 9-داشتن حسن شهرت اخلاقی و اجتماعی و عدم سوء پیشینه. 10-داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تا بعیت مضاعف.

ب) شرایط اختصاصی: 1-حداقل معدل دیپلم یا پیش‌دانشگاهی 18 براي دوره دكتراي حرفه اي پزشكي و داروسازي و معدل 14 براي دوره كارشناسي. 2-کسب نمره علمی بالاتر از 9500 در آزمون سراسری براي رشته پزشكي و داروسازي و نمره علمي بالاتر از 8000 براي دوره كارشناسي. 3-حداکثر سن داوطلبان تحصیل در اين دانشگاه 20 سال تمام می‌باشد. تبصره 1: به ازاي هر یک سال عضويت بسيج فعال، مدت سه ماه و عضویت عادی دو ماه تا سقف یک سال قابل افزایش به حداکثر سن می‌باشد. تبصره 2: در صورت انجام خدمت دوره ضرورت، مدت مذکور به حداکثرسن اضافه می‌گردد. تبصره 3: براي ‌اعضاي درجه يك خانواده‌هاي شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقودالاثرها تا ميزان پنج سال قابل افزایش به حداکثر سن می‌باشد. تبصره 4: مجموع سن فردبا احتساب ارفاق سنی حاصل از این بند حداكثر نمی‌باید از 25 سال تجاوز نماید. 4-در شرایط مساوی، اولویت با اعضای درجه یک خانواده محترم ایثارگران (شهداء، جانبازان، آزادگان و رزمندگان) و همچنین اعضای بسیج می‌باشد. 5- در مدت تحصیل در دانشگاه بقیه‌الله(عج) دانشجویان از امکانات فرهنگی،خوابگاه و غذا در حد امکان بهره‌مند خواهند بود. لیکن دانشگاه هیچگونهتعهدی برای خوابگاه متاهلین ندارد.6-پذیرفته شدگان نهایی در بدو ورود به استخدام رسمی سپاه پاسداران در آمده و از حقوق، مزایا، بیمه، خدمات رفاهی و … امکانات دانشجویان بورسیه بهره‌مند خواهند شد. 7-منتخبين در بدو ورود مي‌بايست دوره عمومي پاسداري را در يكي از مراكزآموزشي سپاه طي نمايند. 8-منتخبین پس از فارغ‌التحصیلی براساس نیاز سپاه و نظر معاونت بهداشتو درمان سپاه بکارگیری می‌شوند.جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد رشته‌ها و معرفی دانشگاه به آدرس سایت دانشگاه: www.bmsu.ac.ir مراجعه يا با شماره تلفن 82483143-021 تماس حاصل نمایید.

جدول شماره 11-رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج)-تهران

عنوان

رشته

ظرفيت پذيرش نيمسالجنس پذيرشمقطع تحصيليتوضيحات
اولدومزنمرد
پزشكي30ـــ525دكتري حرفه‌ايپذيرش ازميان داوطلبان با عضويت بسيجي ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
پرستاري35ـــ1025كارشناسيپذيرش ازميان داوطلبان با عضويت بسيجي ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
اتاق عمل20ـــ515كارشناسيپذيرش ازميان داوطلبان با عضويت بسيجي ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
علوم ازمايشگاهي25ـــ520كارشناسيپذيرش ازميان داوطلبان با عضويت بسيجي ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
هوشبري20ـــ515كارشناسيپذيرش ازميان داوطلبان با عضويت بسيجي ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
مهندسی بهداشت حرفه‌اي20ــــــمردكارشناسيپذيرش ازميان داوطلبان با عضويت بسيجي ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
مهندسی بهداشت محيط20ــــــمردكارشناسيپذيرش ازميان داوطلبان با عضويت بسيجي ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
مديريت خدمات بهداشتي درماني5ــــــمردكارشناسيپذيرش ازميان داوطلبان با عضويت بسيجي ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
علوم تغذيه12ــــــمردكارشناسيپذيرش ازميان داوطلبان با عضويت بسيجي ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

 

 قسمت چهارم

رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ داراي‌ شرايط خاص‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني

داوطلبان علاقمند به ادامه تحصيل و انتخاب هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مندرج در جدول شماره (12) لازم است با توجه به شرايط و ضوابط مؤسسه مذكور كه در همين اطلاعيه درج گرديده است، علاقمندي خود را به انتخاب رشته يا رشته‌هاي ذيربط اعلام نمايند.

 

جدول‌ شماره12- رشته‌هاي‌‌ تحصيلي‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني‌

عنوان رشته تحصيلي/ نام مؤسسه آموزش عاليشماره مواردي كه بايد در سايت اينترنتي سازمان درج شود عنوان رشته تحصيلي/ نام مؤسسه آموزش عاليشماره مواردي كه بايد در سايت اينترنتي سازمان درج شود
روزنامه‌نگاري دانشگاه غيردولتي-غيرانتفاعي سوره تهران7 روابط عمومي دانشگاه غيردولتي-غيرانتفاعي سوره تهران8
 علوم اسلامي – روانشناسي عمومي دانشگاه شهيد مطهري تهران9 

جدول شماره 13- رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه غيردولتي – غيرانتفاعي سوره تهران

مقطع تحصيليجنس پذيرشظرفيت‌پذيرش نيمسالعنوان رشته مقطع تحصيليجنس پذيرشظرفيت‌پذيرش نيمسالعنوان رشته
دوماولدوماول
كارشناسيمردزن60روزنامه نگاريكارشناسيمردزن60روابط عمومي

 

* شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه غيردولتي – غيرانتفاعي سوره تهران در ذيل جدول شماره 4 همين اطلاعيه درج شده است

 

جدول شماره  14- رشته‌ تحصيلي علوم اسلامي- روانشناسي عمومي دانشگاه شهيدمطهري ـ تهران‌

عنوان رشتهظرفيت پذيرش نيمسالجنس پذيرشمقطع تحصيلي
اولدوم
علوم اسلامي – روانشناسي عمومي50زنكارشناسي

* شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه شهيد مطهري در ابتداي همين اطلاعيه، بخش گروه آزمايشي مشترك درج شده است.

 

قسمت پنجم

رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ داراي‌ شرايط خاص‌ گروه‌ آزمايشي‌ هنر

داوطلبان علاقمند به ادامه تحصيل و انتخاب هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مندرج در جدول شماره (15) لازم است با توجه به شرايط و ضوابط مؤسسه مذكور كه در اين اطلاعيه درج گرديده است، و نيز ضوابط انتخاب شماره اين موارد، علاقمندي خود را به انتخاب رشته يا رشته‌هاي ذيربط اعلام نمايند.

 

جدول‌ شماره‌ 15- رشته‌هاي‌‌ تحصيلي‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ داراي‌ شرايط خاص‌ گروه‌ آزمايشي‌ هنر

عنوان رشته تحصيلي/ نام مؤسسه آموزش عالي شماره مواردي كه بايد در سايت اينترنتي سازمان درج شود عنوان رشته تحصيلي/ نام مؤسسه آموزش عالي شماره مواردي كه بايد در سايت اينترنتي سازمان درج شود
سينما (چندگرايش)ـ دانشگاه غيردولتي-غيرانتفاعي سوره تهران19 ‌ هنر اسلامي ـ دانشگاه غيردولتي-غيرانتفاعي سوره تهران20

 

جدول شماره 16 – رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه غيردولتي – غيرانتفاعي سوره تهران

مقطع تحصيليجنس پذيرشظرفيت‌پذيرش نيمسالعنوان رشته مقطع تحصيليجنس پذيرشظرفيت‌پذيرش نيمسالعنوان رشته
دوماولدوماول
كارشناسيمردزن60هنر اسلاميكارشناسيمردزن60سينما

* شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه غيردولتي – غيرانتفاعي سوره تهران در ذيل جدول شماره 4 همين اطلاعيه درج شده است.

 

خلاصه اي از مراحل اجرائي مهم:

1- علاقمندان به رشته‌هاي داراي شرايط خاص آزمون سراسري بايد شرايط و ضوابط مؤسسات را مطالعه و سپس نسبت به استخراج و انتخاب شماره مورد آن منحصراً به صورت اينترنتي از تاريخ 1/4/1393 تا 10/4/1393 از طريق سايت اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org اقدام نمايند. 2- معرفي چند برابر ظرفيت علاقمندان به رشته‌هاي داراي شرايط خاص براي انجام مراحل مصاحبه همزمان با اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري (در مرداد ماه ) خواهد بود. 3- درج كد رشته‌هاي تحصيلي (كد عدد پنج رقمي) مؤسسات داراي شرايط خاص بعد از انجام مصاحبه و استخراج از دفترچه راهنماي انتخاب رشته (شماره 2) در فرم انتخاب رشته اينترنتي به همراه كدرشته‌هاي ساير دانشگاه‌ها، با در نظر داشتن شرايط و محدوديت اولويت انتخاب‌ رشته‌هاي مؤسسات خاص براي معرفي شدگان برحسب خواسته مؤسسات در اين اطلاعيه در زمان انتخاب رشته اينترنتي (در مرداد ماه) الزامي است. 4- علاقمندان (دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري/ دادگستري) در اين مرحله نياز به اقدام خاصي ندارند و اين علاقمندان مي‌توانند علاوه بر مؤسسات فوق متقاضي مؤسسات مندرج در اين اطلاعيه نيز باشند. 5- داوطلبان مي‌توانند نسبت به انتخاب موارد رشته‌هاي خاص‌ اقدام نمايند. ضمناً لازم به توضيح است داوطلبان مي‌توانند مورد مربوط به رشته‌هاي‌ دانشگاه مذاهب اسلامي واحدهاي (بندرعباس-تهران-سنندج -زاهدان) و دانشگاه صنعتي مالك اشتر را علاوه بر دو مورد مذكور به ‌‌عنوان مورد سوم ‌انتخاب نمايند.

 

خلاصه جداول اعلام علاقمندي به انتخاب مورد و يا موارد رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص در آزمون‌ سراسري سال 1393

پذيرش از گروه آزمايشيعنوان رشته تحصيلي و نام مؤسسه آموزش عاليشماره‌ مورد
علوم‌رياضي‌وفني،

علوم‌تجربي ،

علوم‌انساني

وهنر

رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شهيد مطهري تهران1
رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي واحد تهران2
رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي واحد بندرعباس3
رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي واحد زاهدان4
رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي واحد سنندج5
رشته‌ تحصيلي مديريت فرهنگي هنري دانشگاه غيردولتي – غيرانتفاعي سوره تهران6
علوم‌رياضي‌وفنيرشته‌هاي ‌تحصيلي‌ دانشگاه ‌صنعتي ‌مالك ‌اشتر (دوره روزانه)7
رشته‌هاي ‌تحصيلي‌ دانشگاه ‌صنعتي ‌مالك ‌اشتر (دوره شبانه)8
معماري داخلي دانشگاه غيردولتي – غيرانتفاعي سوره تهران9
مهندسي معماري دانشگاه غيردولتي – غيرانتفاعي سوره تهران10
مهندسي شهرسازي دانشگاه غيردولتي – غيرانتفاعي سوره تهران11
علوم‌تجربيپزشكي ـ دانشگاه علوم ‌پزشكي ‌ارتش ج.ا.ا7
دندانپزشكي ـ دانشگاه علوم ‌پزشكي ‌ارتش ج.ا.ا8
پرستاري ـ ‌دانشگاه ‌علوم پزشكي ‌‌ارتش‌ ج.ا.ا9
كارشناسي فناوري اطلاعات ‌‌‌دانشگاه علوم ‌‌پزشكي‌ ‌‌‌‌‌ارتش ج.ا.ا10
رشته‌هاي كارشناسي دانشكده ‌پيراپزشكي ارتش ج.ا.ا11
بورسيه ‌رشته‌ پزشكي ‌‌‌دانشگاه علوم ‌‌پزشكي‌ ‌‌‌‌‌ارتش ‌‌‌در ‌ساير دانشگاه‌هاي‌‌ علوم‌ پزشكي (‌تهران، شهيد بهشتي)12
بورسيه ‌رشته‌ داروسازي‌ ‌‌دانشگاه ‌علوم‌ ‌پزشكي‌ ‌‌‌‌‌ارتش‌ ‌‌در ‌ساير دانشگاه‌هاي‌‌ علوم‌ پزشكي (‌تهران، شهيد بهشتي، شيراز، مشهد و اصفهان)13
رشته‌ پزشكي دانشگاه‌ ‌‌علوم‌ پزشكي‌ بقيه الله(عج)-تهران14
رشته‌ پرستاري دانشگاه‌ ‌‌علوم‌ پزشكي‌ بقيه الله(عج)-تهران15
مهندسي بهداشت حرفه اي دانشگاه‌ ‌‌علوم‌ پزشكي‌ بقيه الله(عج)-تهران16
مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه‌ ‌‌علوم‌ پزشكي‌ بقيه الله(عج)-تهران17
ساير رشته‌هاي تحصيلي كارشناسي دانشگاه‌ ‌‌علوم‌ پزشكي‌ بقيه الله(عج)-تهران18
علوم انسانيروزنامه نگاري دانشگاه غيردولتي – غيرانتفاعي سوره تهران7
روابط عمومي دانشگاه غيردولتي – غيرانتفاعي سوره تهران8
علوم اسلامي- روانشناسي عمومي دانشگاه شهيد مطهري تهران9
هنرسينما (چندگرايش)ـ دانشگاه غيردولتي – غيرانتفاعي سوره تهران19
هنر اسلامي ـ دانشگاه غيردولتي – غيرانتفاعي سوره تهران20

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور



موضوعات :
کنکوری

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *