گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

استخراج ليكوپن از ضايعات رب گوجه فرنگي


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

استخراج لیکوپن از ضایعات رب گوجه فرنگی
اسفند 3, 1393
1220 بازدید
گزارش نسخه جدید

استخراج لیکوپن از ضایعات رب گوجه فرنگی


استخراج لیکوپن از ضایعات رب گوجه فرنگی

index
چکیده:
در سالهای اخیر لیکوپن به عنوان رنگدانه عمده کاروتنوئیدی که در گوجه رسیده یافت می شود و مسئول رنگ قرمز آن است، به دلیل توانایی در جلوگیری از بیماریهای قلبی- عروقی و انواع خاصی از سرطانها بسیار مورد توجه قرار گرفته است و به همین دلیل تقاضای مصرف لیکوپن طبیعی در جهان روز به روز در حال رشد می باشد. از این رو در این تحقیق سعی شد تا به بررسی امکان استخراج لیکوپن از ضایعات کارخانه تولید رب گوجه فرنگی پرداخته شود که با توجه به تیمارهای مختلف انجام شده، از هر ۱۰۰ گرم پوست خشک شده ضایعات گوجه فرنگی، به مقدار ۸/۲- ۹/۱ گرم اولئورزین و ۰۴۸/۰- ۰۲/۰ میلی گرم/ کیلوگرم لیکوپن استخراج شد.
واژه های کلیدی: اولئورزین، لیکوپن، ضایعات گوجه فرنگی، گوجه فرنگی
مقدمه:
در صنایع غذایی همواره مشکلاتی در تولید محصولاتی با کیفیت پایدار (بخصوص رنگ ثابت)، از مواد خامی که خصوصیات متغیر دارند، وجود دارد. این امر در مورد محصولات تولیدی از گوجه فرنگی بسیار قابل توجه است چراکه خصوصیات این ماده اولیه در فصول مختلف سال، بسته به شرایط آب و هوایی، موقعیت جغرافیایی و شرایط رشد گیاه، از واریته ای به واریته دیگر متفاوت است. در این بین لیکوپن که کاروتنوئید عمده موجود در گوجه فرنگی و عامل رنگ قرمز آن است، به دلیل ویژگیهای ضد سرطانی که داراست، بسیار مورد توجه می باشد.
مواد و روشها:
برای انجام این تحقیق ضایعات از کارخانه کامنوش واقع در فاضل آباد استان گلستان تهیه و پوست آن به صورت دستی جدا و به میزان ۲ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم، به آن آنزیم پکتیناز اضافه و هر نیم ساعت از آن یک نمونه برداشته و سپس خشک و عمل استخراج روی ۲ گرم از هر نمونه تهیه شده، به روش سدلر (۱۹۹۰) و شی (۱۹۹۹) انجام شد. به این ترتیب که توسط حلالهای هگزان: استون: اتانول با نسبت ۲: ۱: ۱ و به نسبت ۱: ۱۰ نسبت به ماده اولیه و در دمای محیط در ظروف پوشیده شده با آلومینیوم و به مدت ۱۶ ساعت، عمل استخراج انجام شد. اولئورزین به دست آمده، توسط یک فیلتر صاف و مواد مزاحم بافتی از آن جدا و به آن به مقدار ۱۵ میلی لیتر آب مقطر سرد افزوده شد و به مدت ۱۵ دقیقه در قیف جداکننده باقی ماند تا به این ترتیب بخشهای حلال از هم جدا شوند. فاز آلی که حاوی لیکوپن و موسوم به اولئورزین است را جدا کرده و در ظرفی که با کاغذ آلومینیومی پوشیده شده است ریخته و بعد از جدا شدن حلال، وزن اولئورزین به دست آمده و مقدار لیکوپن و درجه خلوص لیکوپن موجود در آن در طول موج nm 503 توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد.
نتیجه گیری
در این تحقیق نشان داده شد که می توان با استفاده از آنزیم پکتیناز مقدار اولئورزین و لیکوپن به دست آمده از ضایعات گوجه فرنگی را افزایش داد.
همانطور که در شکل ۱ (الف) مشاهده می شود، با افزایش زمان اثر آنزیم مقدار اولئورزین به دست آمده نیز افزایش می یابد اما این افزایش بعد از زمان ۶۰ دقیقه تقریباً ثابت باقی می ماند که این نشان دهنده زمان اثر بهینه ۶۰ دقیقه برای مقدار ۲ میلی لیتر آنزیم به ازای هر کیلوگرم نمونه در مورد استخراج بیشترین مقدار اولئورزین می باشد.
در شکل ۱ (ب) نیز نشان داده می شود که با اثر آنزیم بر دیواره سلولی و تجزیه پکتیناز، مقدار آزاد سازی لیکوپن نسبت به نمونه های بدون تیمار آنزیمی افزایش می یابد. از این رو می توان نتیجه گرفت که برای به دست آوردن بیشترین مقدار لیکوپن می توان از زمان ۳۰ دقیقه برای تیمار آنزیمی ۲ میلی لیتر در هر کیلوگرم نمونه استفاده نمود.
در شکل ۱ (ج) مقدار لیکوپن موجود در هر ۱۰۰ گرم اولئورزین به دست آمده از استخراج نشان داده می شود. همانطور که مشاهده می شود، در مورد استخراج بیشترین مقدار اولئورزین، زمان ۶۰ دقیقه و در مورد بازیابی بیشترین مقدار لیکوپن، زمان ۳۰ دقیقه بهترین زمانها به حساب می آیند اما در مورد میزان حضور لیکوپن در مقدار معینی از اولئورزین، زمان ۳۰ دقیقه بهترین حالت است.
با توجه به نتایج نشان داده شده و از آنجا که ضایعات صنایع تبدیلی گوجه فرنگی به مصرف خوراک دام می رسند، و با توجه به اینکه این ضایعات منبع لیکوپن طبیعی می باشند، استفاده از آنها برای استخراج این ترکیب زیست فعال که امروزه توجه جهانی را به خود معطوف داشته است، بسیار توصیه می شود. به این ترتیب می توان در کنار صنایع تبدیلی گوجه فرنگی، صنعت استخراج لیکوپن از ضایعات را نیز مد نظر قرار داد.

سپاسگزاری
در این جا لازم است که از عوامل و کارکنان کارخانه کامنوش کمال سپاس و قدردانی به دلیل کمکهای بی دریغشان به جا آورده شود.
منابع
Choudhari, S. M. and L. Ananthanarayan. 2006. Enzyme aided extraction of lycopene from tomato tissues. Food chemistry. 102:77-81
Kaur, D., and Wani, A.A., and Oberoi D.P.S., Sogi D.S. 2008. Effect of extraction conditions on lycopene extractions from tomato processing waste skin using response surface methodology. Food Chemistry 108(2): 711-718
Lavecchia, R., and Zuorro, A. 2007. Enhancement of lycopene extraction from tomato peels by enzymatic treatment. Roma
Lavecchia, R., and Zuorro, A. 2008. Improved lycopene extraction from tomato peels using cell-wall degrading enzymes. European Food Research and Technology 228(1): 153-158
Sadler G., and Davis, J., and Dezman, D. 1990. Rapid Extraction of Lycopene and β-Carotene from Reconstituted Tomato Paste and Pink Grapefruit Homogenates. Journal of Food Science 55(5): 1460-1461
Shi , J. , Maguer , M.L. , Kakuda , Y. , Liptay , A. , Niekamp , F. , (1999) . Lycopene degradation and isomerization in tomato dehydration . Food Research International , 32 , 15-21.
Shi, J. 2001. Separation of carotenoids from fruits and vegetables. WO/2001/079355موضوعات :
تحقیق

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *