گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

ارزیابی عملکرد دستگاههای POS شعب بانک ملی حوزه شهرستان ...... و اولویت بندی شعب با استفاده از تکنیک TOPSIS و AHP


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

مهر 25, 1394
593 بازدید
گزارش نسخه جدید

ارزیابی عملکرد دستگاههای POS شعب بانک ملی حوزه شهرستان …… و اولویت بندی شعب با استفاده از تکنیک TOPSIS و AHP


ارزیابی عملکرد دستگاههای POS شعب بانک ملی حوزه شهرستان …… و اولویت بندی شعب با استفاده از تکنیک TOPSIS و AHP

تعداد صفحات ۱۱۷ صفحه

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده                                                       ۱

 

فصل اول: کلیات پژوهش                                        ۲

۱-۱٫ مقدمه                                                  ۳

۱-۲٫ بیان مسئله                                             ۳

۱-۳٫ اهداف تحقیق                                            ۵

۱-۳-۱٫ اهداف علمی                                           ۵

۱-۳-۲٫ اهداف کاربردی                                        ۵

۱-۴٫ فرضیات                                                 ۵

۱-۴-۱٫ سؤالات اصلی                                           ۵

۱-۴-۲٫ سؤالات فرعی                                           ۵

۱-۵٫ روش انجام تحقیق                                                              ۶

۱-۶٫ جامعه آماری                                            ۶

۱-۷٫ محدودیت و موانع تحقیق                                  ۶

۱-۸٫ تعریف واژه ها                                         ۷

۱-۹٫ جمع بندی                                              ۸

 

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش                                                                    ۹

۲-۱٫ مقدمه                                                                           ۱۰

 

بخش اول : ادبیات تحقیق                                 ۱۰

۲-۱-۱٫ عملکرد                                                                                                  ۱۰

۲-۱-۲٫ مدیریت عملکرد                                  ۱۱

۲-۱-۳٫ الگوی سیستم مدیریت عملکرد                      ۱۲

۲-۱-۴٫ اهداف سیستم مدیریت عملکرد                     ۱۴

۲-۱-۵٫ انقلاب ارزیابی عملکرد                          ۱۴

۲-۱-۶٫ تعریف ارزیابی عملکرد                         ۱۶

۲-۱-۷٫ فرآیند ارزیابی؛ مراحل ارزیابی عملکرد                 ۱۷

۲-۱-۸٫ اثرات ارزیابی عملکرد                           ۲۳

۲-۱-۹٫ اهمیت ارزشیابی عملکرد                         ۲۴

۲-۱-۱۰٫ ابعاد ارزیابی عملکرد                           ۲۴

۲-۱-۱۱٫ ضرورت ارزیابی عملکرد دولت                        ۲۵

۲-۱-۱۲٫ هدف ارزیابی عملکرد دولت                        ۲۷

۲-۱-۱۳٫ فرآیند ارزیابی عملکرد در دستگاههای اجرایی     ۲۸

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

۲-۱-۱۴٫ اقدام‌های دستگاههای اجرایی در فرآیند ارزیابی عملکرد   ۲۸

۲-۱-۱۵٫ مزایای ارزیابی عملکرد                     ۲۹

۲-۱-۱۶٫ تغییر پایه های سنجش عملکرد              ۳۰

۲-۱-۱۷٫ ظهور شاخص های نوین ارزیابی عملکرد        ۳۱

۲-۱-۱۸٫ پایانه های فروش (POS)                    ۳۲

۲-۱-۱۹٫ کاربردهای پایانه های فروش                   ۳۴

۲-۱-۱۹-۱٫ استفاده از پایانه های فروش در انبارها    ۳۴

۲-۱-۱۹-۲٫ استفاده از دستگاه های پایانه فروش به عنوان فروشنده کالا

و ارائه دهنده خدمات مالی و بانکی                           ۳۴

۲-۱-۲۰٫  انواع دستگاههای پایانه فروش              ۳۵

۲-۱-۲۰-۱٫ پایانه های تراکنش رومیزی               ۳۵

۲-۱-۲۰-۲٫ پایانه های تراکنش قابل حمل              ۳۵

۲-۱-۲۰-۳٫ پایانه های تراکنش بی سیم                ۳۵

۲-۱-۲۱٫ نحوه عملکرد دستگاههای نقطه فروش          ۳۶

۲-۱-۲۲٫  مزایای استفاده از کارت در دستگاه کارت خوان (POS )    ۳۷

۲-۱-۲۳٫  مزایای استفاده از پایانه فروش برای فروشندگان              ۳۸

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

بخش دوم : پیشینه تحقیق                          ۳۹

۲-۲-۱٫ مقالات فارسی                               ۳۹

۲-۲-۲٫ مقالات لاتین                                ۴۲

۲-۲-۲-۱٫ مدیریت زنجیره تامین و تهیه و توزیع      ۴۳

۲-۲-۲-۲٫ سیستم های طراحی، مهندسی و تولید         ۴۷

۲-۲-۲-۳٫ مدیریت کسب و کار و بازاریابی            ۴۸

۲-۲-۲-۴٫ مدیریت سلامت، امنیت و محیط زیست          ۵۱

۲-۲-۲-۵٫ مدیریت منابع انسانی                     ۵۱

۲-۲-۲-۶٫ مدیریت انرژی                            ۵۳

۲-۲-۲-۷٫ مهندسی شیمی                             ۵۳

۲-۲-۲-۸٫ مدیریت منابع آب                         ۵۳

۲-۲-۲-۹٫ سایر موضوعات و عناوین                   ۵۳

۲-۳٫ جمع بندی                                    ۵۵

 

فصل سوم: روش تحقیق                                   ۵۶

۳-۱٫ مقدمه                                           ۵۷

۳-۲٫ روش تحقیق                                       ۵۷

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

۳-۳٫ جامعه و نمونه آماری                             ۵۸

۳-۴٫ روش جمع آوری اطلاعات                             ۵۹

۳-۵٫ ابزار گردآوری اطلاعات                            ۵۹

۳-۶٫ قلمرو تحقیق                                    ۵۹

۳-۷٫ روش تجزیه و تحلیل داده­ها                      ۶۰

۳-۷-۱٫ روش AHP                                                                                                    ۶۰

۳-۷-۲٫ الگوریتم AHP                                                               ۶۲
۳-۷-۳٫ روش TOPSIS                                                                                       ۶۴

۳-۸٫ جمع بندی                                      ۶۶

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                  ۶۷

۴-۱٫ مقدمه                                        ۶۸

۴-۲٫ ترکیب سنی، تحصیلات و تجربه کارشناسان          ۶۸

۴-۳٫ اولویت بندی شعب به روش TOPSIS                                      ۷۲

۴-۴٫ اولویت بندی شعب به روش AHP                                           ۷۵

۴-۵٫ جمع بندی                                    ۸۴

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل پنجم: نتیجه گیری                             ۸۵

۵-۱٫ مقدمه                                       ۸۶

۵-۲٫ یافته های کلی تحقیق                         ۸۶

۵-۳٫ نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی              ۸۸

۵-۴٫ محدودیت های تحقیق                          ۸۹

۵-۵٫ توصیه هایی برای پژوهش های آتی              ۹۰

۵-۶٫ جمع بندی                                   ۹۰

 

منابع و ماخذ                                    ۹۱

پیوستها                                         ۹۵

چکیده انگلیسی                                  ۱۰۷

چکیده

بکارگیری روشهای مناسب که عملکرد واقعی سازمان و افراد سازمانی را نشان دهد همواره چالشی بوده است که مدیران درگیر آن هستند. توسعه روشهای متعدد ارزشیابی عملکرد و نیاز مدیران به ارزیابی در ابعاد و سطوح مختلف سازمان موجب توسعه روشهای کمی و کیفی متنوعی با نقاط ضعف و قوت خاص خود برای ارزیابی عملکرد شده است.

هدف از اجرای تحقیق حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاههای پایانه فروش (POS[1]) شعب بانک ملی حوزه شهرستان بابلسر و اولویت بندی شعب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ([۲]AHP) و تکنیک اولویت بندی بر اساس کمترین فاصله از ایده ال ([۳]TOPSIS) بوده است. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به ارزیابی عملکرد، ۳۶ نفر از مدیران و کارشناسان به پرسشنامه ها پاسخ دادند، سپس با جمع‏آوری داده‏ها و اطلاعات مورد نیاز ، در قالب روش تحقیق کتابخانه‏ای و میدانی، و نیز استفاده از تکنیک AHP و TOPSIS، به تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد و الویت بندی آنها و در نهایت اولویت بندی شعب درسطح بانک ملی حوزه شهرستان بابلسر، پرداخته شده است. نتیجه تحقیق نشان داده است که شاخصهای ارزیابی عملکرد به ترتیب اولویت، حجم مبالغ ریالی تراکنشها، تعداد تراکنشهای پایانه های فروش، تعداد پایانه های فعال هر شعبه، هزینه خرید پایانه ها، هزینه های جاری پایانه ها و تعداد بازدیدها جهت رفع اشکال پایانه های فروش می باشد. در نتیجه از نظر الویت و رتبه بندی به هر دو روش TOPSIS و AHP  شعب بابلسر و فریدونکناررتبه های اول و دوم را به خود اختصاص دادند ولی جایگاه شعب در رتبه های بعدی در دو روش متفاوت می باشد.

 

 

ارزیابی عملکرد دستگاههای POS شعب بانک ملی حوزه شهرستان …… و اولویت بندی شعب با استفاده از تکنیک TOPSIS و AHP

تعداد صفحات ۱۱۷ صفحه

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیدموضوعات :
پایان نامه , مدیریت

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *