گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

اثرات حمل و نقل هوایی بوسیله چرخبال بر روی توده های باقی مانده در جنگل (جنگل سرد آبرود ) - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

اثرات حمل و نقل هوایی بوسیله چرخبال بر روی توده های باقی مانده در جنگل (جنگل سرد آبرود )
اسفند 22, 1393
870 بازدید
گزارش نسخه جدید

اثرات حمل و نقل هوایی بوسیله چرخبال بر روی توده های باقی مانده در جنگل (جنگل سرد آبرود )


اثرات حمل و نقل هوایی بوسیله چرخبال بر روی توده های باقی مانده در جنگل (جنگل سرد آبرود )

چکیده:

روش های مختلف حمل و نقل چوب در جنگل دارای اثرات متفاوتی بر روی توده های باقی مانده می باشد . بدین منظور برسی اثرات حمل و نقل هوایی بوسیله چرخبال بر روی توده های باقی مانده در زمستان ۱۳۸۴ در حوزه اداره کل نوشهر جهت پی بردن به اثرات ناشی از این روش حمل و نقل که در سال ۱۳۷۴ انجام گرفته بود مورد مطالعه قرار گرفت .با مطالعه های اولیه و اجرای روش آمار برداری  تصادفی و انتخاب  ۲۰ قطعه نمونه اقدام به اندازه گیری کلیه درختان و نهال ها به تفکیک گونه, قطر, ارتفاع, تعداد و نوع آسیب دیدگی در مناطقی که چرخبال فعالیت داشته و مناطق شاهد گردید . با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام گرفته در مناطقی که چرخبال فعالیت داشت, بدلیل جریان شدید هوای گرم ناشی از فعالیت چرخبال به میزان ۵۵% تعداد نهال ها نسبت به مناطق شاهد کاهش نشان دادند و همچنین به دلیل نیروی عمودی ناشی از آن نیز زادآوری های موجود که در هنگام حمل و نقل دارای قطر تقریبی کمتر از ۲۰ سانتی متر بودند, به میزان ۲۰ تا ۳۲ % به صورت کاملا خمیده در آمدند; علاوه بر آن با توجه به حمل با کابل و بلند نمودن چوب آلات از سطح زمین توسط چرخبال , ۲۱% از درختان باقی مانده در توده که دارای قطر بیش از ۲۰ سانتی متر بودند دچار آسیب دیدگی از نوع شکستگی تاج, شاخه ها و کنده شدن پوست شده بودند .

مقدمه:

طی ۲۵ سال اخیر خروج تنه ها با چرخبال به عنوان یک روش مهم حمل و نقل در مناطق کوهستانی توسعه یافته است. انواع عملیات خروج چوب با چرخبال شامل : خروج تنه های با ارزش از توده های با شبکه ی جاده ی ناکافی, مناطق وسیع با راه های دسترسی کم و عرصه های حساس که فشار منفی حمل و نقل زمینی روی خاک وآب بایستی کمتر گردد , انجام میگیرد . در همین راستا در ایران نیز با توجه به سابقه دیرینه جنگلداری و کوهستانی بودن جنگل ها , برای اولین بار شرکت چوب کار در سال ۱۳۷۴ مبادرت به حمل و نقل تنه ها و گرده بینه ها بصورت حمل و نقل هوایی با چرخبال نموده است . این روش حمل و نقل در مناطقی که امکان خر وج چوب توسط دستگاه های کشنده زمینی بنا به هر دلیلی وجود نداشت و همچنین چوب آلات نیز بسیار مرغوب و با ارزش بودند و لازم بود به صورت ابعاد بزرگ از جنگل خارج گردند انجام گرفت. مزایای قابل لمس در این روش نسبت به روش های دیگر بدین شرح می باشد :

-جلوگیری از آفت ناشی از تبدیل تنه و گرده بینه های بسیار مرغوب در عرصه های بسیار دشوار ;

-جلوگیری از تخریب عرصه و توده های باقی مانده در جنگل ;

تحویل چوب آلات سالم و مرغوب در ابعاد مناسب با ارزش افزوده بالا

اما این موضوع نباید نادیده گرفته شود که این روش نیز همانند سایر روشهای حمل و نقل چوب , دارای اثرات سوء بر روی توده های باقی مانده در جنگل خواهد بود که میتواند با سایر روش ها متفاوت باشد. با توجه به این که در این روش حمل ونقل, فاکتور های اثر گذار مانند جریان هوای شدید گرم و آلوده ناشی از فعالیت چرخبال در قسمت فوقانی توده و عبور کابل به طور عمودی از داخل توده برای رسیدنه به زمین و حمل چوب آلات به صورت عمودی از داخل توده به سمت بالا, میتوانند باعث ایجاد خسارت هایی از قبیل عدم یا کاهش ایجاد زادآوری در عرصه مربوط, آسیب رسانی به زادآوری گذشته و توده های باقی مانده به صورت کمی و کیفی گردند.

در ایران در این زمینه در سال ۱۳۷۵ سازمان جنگل ها و مراتع کشور تحت عنوان تحلیلی بر عملکرد چرخبال در بهره برداری طرح جنگلداری سردآبرود گزارشی را منتشر کرد که  اهم نتایج آن بدین شرح است : کاهش هزینه حمل و نقل چوب, جلوگیری از بهره برداری سنتی, قابلیت استفاده از چرخبال در محوطه های اصلاحی و توجیه اقتصادی.

نتایج:

وضعیت کمی زادآوری

نتایج حاصل از شمارش زادآوری نشان داد که تعداد نهال ها در قطعه هایی که در آن حمل و نقل هوایی انجام گرفته, ۱۰۰۷ اصله و در قطعه هایی که چرخبال فعالیت نداشته است (شاهد) ۲۲۰۰ اصله بود که به طور تقریبی ۵۵% تعداد نهال در مناطقی که حمل و نقل هوایی انجام گرفته است, کاهش نشان میدهد. لذا به احتمال ۹۹% می توان تفاوت معنی دار بین تعداد نهال ها در دو منطقه را پذیرفت.

 

ردیف
گونه
تعداد در قطعات
شاهد
حمل با چرخبال
۱
راش
۱۵۹۱
۷۷۰
۲
ممرز
۳۲۷
۱۸۰
۳
افرا
۱۶۰
۴۰
۴
شیردار
۷۰
۹
۵
توسکا
۴۲
۰
۶
ملج
۲۳
۸
کل
۲۲۰۰
۱۰۰۷
مقایسه تعداد نهال ها در قطعات شاهد و حم با چرخبال

 

وضعیت کیفی درختان

-آسیب وارده به درختان با قطر ۶ تا ۲۰ سانتی متر (خال تا تیرک)

حمل با چرخبال بر روی زادآوری ناشی از اجرای طرح درختانی که دارای قطر ۶ تا ۲۰ سانتی متر بوده اند به صورت خمش تنه نمایان گردید. علت اصلی این آسیب جریان های شدید هوا ناشی از فعالیت چرخبال در سطح فوقانی توده های جوان زادآوری می باشد. نتایج حاصل از اندازه گیری حاکی از آن است که به طور تقریبی ۳۲% از درختان آسیب دیده اند; لذا معین گردید  که به احتمال ۹۵% اختلاف معنی داری بین تعداد نهال های آسیب دیده در قطعه هایی که چرخبال در آنها فعالیت داشته  و قطعه های شاهد وجود دارد.

آسیب وارده به درختان قطورتر از ۲۰ سانتی متر

اثرات ناشی از حمل چوب بوسیله چرخبال به دو صورت دیده می شود:

-اثرات فشار جریان های هوایی ناشی از چرخبال , مدت زمان پرواز ایستایی چرخبال در سطح فوقانی تاج درختان , حمل تنه ها و گرده بینه و نیز گردش درجا و حرکات رفت و برگشتی در دامنه های محدوده ۲۰ متر که بر فشار جریانهای هوا می افزاید به صورت شکستگی تاج نمایان می گردد.

-آسیب دیگر این روش حمل زمانی رخ می دهد که تنه ها و گرده بینه توسط قلاب زیر چرخبال از زمین بطرف بالا کشیده می شوند. در ایهن هنگام برخورد چوب آلات به تنه درختان علاوه بر شکستگی تاج و شاخه ها باعث کنده شدن پوست درختان نیز می گردد.

 

 

با توجه به موارد اشاره شده, درختان آسیب دیده در این گروه قطری به صورت شکستگی تاج و شاخه و کنده شدن پوست طبقه بندی شدند:

 

قطعه نمونه
درختان موجود
تعداد شکستگی
کنده شدن پوست
۱
۱۱
۳
۱
۲
۹
۱
۱
۳
۱۲
۱

۴
۶
۱

۵
۱۳
۱
۱
۶
۱۰
۱

۷
۱۲
۲

۸
۱۲
۱
۱
۹
۹
۱
۱
۱۰
۸
۲
۲
کل
۱۰۲
۱۴
۷
جدول ۴-گروه بندی آسیب دیدگی درختان قطورتر از ۲۰ سانتی متر ناشی از حمل چرخبال

براساس محاسبات انجام گرفته ۲۱% از درختان دچار آسیب دیدگی شده اند که ۶۵% آن مربوط به شکستگی تاج و شاخه ها و ۳۵% مربوط به کنده شدن پوست می باشد. در نتیجه به احتمال ۹۵% تفاوت معنی داری بین درختان آسیب دیده در منطقه ای که چرخبال فعالیت نموده است و مناطق شاهد وجود دارد.

 

بحث و نتیجه گیری

 

با توجه به نتایج کسب شده می توان بیان داشت که حمل چوب با چرخبال در منطقه مورد نظر دارای اثرات منفی به صورت کاهش زادآوری در محوطه های حمل بوده که در صورت تکراربه دفعات می تواند عرصه های عاری از زادآوری طبیعی را در مناطق مشابه ایجاد نماید. دلیل اصلی این امر فشار ناشی از جریان هوای گرم در کف جنگل می باشد که علاوه بر از بین بردن رطوبت خاک باعث پراکنده شدن لاشبرگ و بذور ریخته شده می گردد. در موارد دیگر با توجه به انبوهی زادآوری بوجود آمده ناشی از اجرای طرح گذشته و یا زادآوری پیش بجا, فشار باد ناشی از فعالیت چرخبال باعث خمیدگیکامل تنه درختان (قطر ۶تا ۲۰ سانتی متر) شده است و نسبتی از درختان خوش فرم در توده های انبوه را به صورت درختان خمیده و خوابیده بر روی زمین تبدیل نموده است رقابت شدید درختان در این مرحله از رویش (خال یا تیرک) سبب می شود تا این درخ۹تان عمدتا به صورت مغلوب باقی مانده و کیفیت خوبی نداشته باشند.

علاوه بر موارد اشاره شده اثر دیگر حمل با چرخبال شکستگی تاج و شاخه ها و کنده شدن پوست درختان است. این درختان عمدتا یا از اشکوب بالا و یا از درختان قطور جنگل مورد نظر بوده اند . در ح۰قیقت درختان مرغوب وبلند نیز این گونه آسیب دیده بودند بنابراین می توان نتیجه گرفت که حمل با چرخبال جدا از اثرات اقتصادی, فنی, جنگل شناسی اثرات منفی بسیاری را در تمامی اشکوب ها و کلاسه های سنی ( قطر) در منطقه مورد مطالعه به همراه داشته است که اثرات آن  طی سال های آتی نیز باقی خواهد ماند.

 

پیشنهادات

 

-گروه پرواز باید آشنایی کامل با کار در جنگل داشته باشند و بدانند که جنگل یک اکوسیستم زنده است که تعلل و کوتاهی در عرصه آن در طول عملیات حمل به دور از مسایل اقتصادی, زیان های جبران ناپذیری را به حمراه خواهد داشت .

-با توجه به تجربه بدست آمده در عملیات فوق طول کابل چرخبال به قدری باشد که جریان هوای ناشی از آن اثر کمتری بر روی درختان و زادآوری داشته باشد (۳۰ تا۶۰متر) همچنین حرکت پاندولی آن کنترل شده تا اثر کمتری بر توده سرپا داشته باشد.

-عملیات حمل با چرخبال الزاما بعد از خزان کامل در جنگل های شمال انجام گیرد چرا که در فصل زمستان به دلیل عدم وجود شیره نباتی درختان به راحتی خم نشده و علاوه بر آن عدم وجود برگ باعث می گردد تا نیروی جریان هوای چرخبال بدون هیچ مقاومتی از شاخه های درختان گذشته و بدون اینکه آسیبی به آنها وارد نماید به سطح زمین برسد. در هنگام خزان کامل درختان , میزان دید گروه پرواز مناسب تر شده واحتمال بروزخطا کمتر خواهد شد.

-پس از اجرای عملیات توسط چرخبال بایستی حتما در محوطه های عملیات اقدام به بذر پاشی یا نهال کاری گردد تا جبران آسیب وارده گردد.

 

منابع :

 

-۱اداره کل منابع طبیعی استان مازندران (نوشهر)۱۳۷۲, کتابچه طرح جنگلداری پلت چشمه

-۲سازمان جنگل ها و مراتع کشور , ۱۳۷۵   تحلیلی بر عملکرد چرخبال در بهره برداری طرح جنگلداری سردآبرود نوشهر۵۵ صفحه

 

۳-سازمان جنگل ها و مراتع کشور ۱۳۷۵, طرح کاربرد چرخبال در جنگل های شمال صفحه ۶۳

۴- زبیری,م.,۱۳۸۱ . زیست سنجی (بیومتری ) دانشگاه تهران چاپ دوم صفحه ۴۱۱

۵- نجاری , آ, ۱۳۷۷,بررسی حمل و نقل چوب آلات صنعتی به وسیله چرخبال , دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

 موضوعات :
تحقیق

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *